Archive for the ‘Taisyklės’ Category

7×7 futbolo taisyklės

I. Aikštė
Matmenys
Aikštė yra stačiakampio formos. Šoninė linija turi būti ilgesnė už vartų liniją.

Ilgis:
mažiausias 50 m
didžiausias 70 m
Plotis:
mažiausias 45 m
didžiausias 55 m

Žymėjimas
Aikštė žymima linijomis. Linijos įeina į aikštės, kurią jos žymi, ribas.
Dvi ilgosios linijos – šoninės, dvi trumposios – vartų linijos.
Kiekviena linija turi būti ne platesnė nei 12 cm.
Vidurio linija dalija aikštę į dvi lygias dalis.
Vidurio linijos viduryje pažymimas aikštės centras. Aplink jį brėžiamas apskritimas, kurio spindulys yra 7 m.
Vartų aikštelė
Vartų aikštelė žymima kiekviename aikštės gale tokiu būdu: iš vietų, esančių 5,5 m atstumu nuo kiekvieno vidinio vartų virpsto taško, statmenai vartų linijai brėžiamos dvi 5,5 m ilgio linijos link aikštės vidurio. Šios linijos sujungiamos linija, lygiagrečia vartų linijai. Vartų zona tarp šių linijų vadinama vartų aikštele.
Baudos aikštelė
Baudos aikštelė žymima kiekvienoje aikštės pusėje tokiu būdu: iš vietų, esančių 9 m atstumu nuo kiekvieno vidinio vartų virpsto taško, statmenai vartų linijai brėžiamos dvi 12 m ilgio linijos link aikštės vidurio. Šios linijos sujungiamos linija, kuri yra lygiagreti vartų linijai. Zona, esanti tarp linijų ir vartų linijos, vadinama baudos aikštele.
Kiekvienos baudos aikštelės viduryje daroma 9 m žyma, kuri yra 9 metrų atstumu nuo taško, esančio tarp vartų virpstų.
Vėliavėlės
Kiekviename aikštės kampe įtvirtinamos vėliavėlės, kurios tvirtinamos ant kotų, ne trumpesnių kaip 1,5 m. Kotų viršūnės turi būti neaštrios. Vėliavėlės gali būti įtvirtinamos ir vidurio linijos galuose už aikštės ribų, bet ne arčiau kaip 1 m nuo šoninės linijos.

Kampinio sektorius
Nuo kiekvienos aikštės kampuose esančios vėliavėlės 1 m spinduliu į aikštės vidų nubrėžiamas lankas.

Vartai
Kiekvienos vartų linijos viduryje statomi vartai, kuriuos sudaro du vertikalūs virpstai, pastatyti vienodu atstumu nuo kampinių vėliavėlių ir viršuje sujungti horizontaliu skersiniu. Atstumas tarp vertikalių virpstų (matuojant iš vidinės pusės) turi būti 5,40 m. Atstumas nuo aikštės paviršiaus iki horizontalaus skersinio vidinės dalies turi būti 2,20 m. Virpstai ir skersinis turi būti baltos spalvos.

Saugumas
Vartai ant žemės turi būti patikimai įtvirtinti. Kilnojamieji vartai gali būti naudojami tik tuo atveju, jei atitinka šį reikalavimą.

Tarptautinės futbolo asociacijų tarybos nutarimai

Nutarimas Nr. 1
Jeigu vartų skersinis deformuojasi ar lūžta, žaidimas sustabdomas, kol skersinis bus sutaisytas arba pakeistas nauju. Jeigu jo pataisyti neįmanoma, žaidimas nutraukiamas. Naudoti virvę vietoj skersinio draudžiama. Jeigu skersinį galima sutaisyti, žaidimas atnaujinamas ginčo kamuoliu toje vietoje, kurioje buvo kamuolys prieš sustabdant žaidimą.
Nutarimas Nr. 2
Skersinis ir virpstai gaminami iš medžio, metalo arba kitos standartų leidžiamos medžiagos ir turi nekelti pavojaus žaidėjams. Jų skerspjūvis gali būti kvadrato, stačiakampio, apskritimo ar elipsės formos.
Nutarimas Nr. 3
Aikštėje, skirtoje rungtynėms, ant jos įrenginių (taip pat ant vartų tinklo) bei erdvėje, ribojamoje tinklo, neleidžiama jokia komercinė reklama – reali ar virtuali – nuo to momento, kai komandos išeina į aikštę, iki poilsio pertraukėlės, taip pat grįžus į aikštę po pertraukėlės ir iki rungtynių pabaigos. Draudžiama bet kokia reklama ant vartų, tinklų, vėliavų kotų ir ant pačių vėliavų. Prie šių daiktų negalima tvirtinti jokių pašalinių prietaisų (filmavimo kamerų, mikrofonų ir pan.).
Nutarimas Nr. 4
Techninėje zonoje ir vieno metro atstumu nuo šoninės linijos už aikštės ribų neleidžiama jokia komercinė reklama. Be to, draudžiama bet kokia reklama plote tarp vartų linijos ir vartų tinklo.
Nutarimas Nr. 5
Visą rungtynių laiką, remiantis nutarimu Nr. 3, aikštėje ir ant jos įrenginių (taip pat ant vartų tinklų ir jų ribojamoje erdvėje) draudžiama naudoti logotipus ar FIFA emblemas, taip pat konfederacijų, nacionalinių federacijų, lygų, klubų ar kitų organizacijų emblemas.

II. Kamuolys

Kokybė ir matmenys

Kamuolys:

 • yra apvalus;
 • pagamintas iš odos ar kitos tam tinkamos medžiagos;
 • kamuolio apskritimo ilgis 68 – 70 cm;
 • rungtynių pradžioje sveria 410-450 g ;
 • slėgis kamuolio viduje 0,6 – 1,1 atmosferos (600 – 1100 g/cm2) jūros lygyje.
  Netinkamo kamuolio pakeitimas

Jeigu kamuolys sprogo ar tapo netinkamas žaidimui vykstant:

 • rungtynės stabdomos;
 • toliau žaidžiama atsarginiu kamuoliu, žaidimas atnaujinamas ginčo kamuoliu toje vietoje, kurioje senasis kamuolys tapo netinkamas žaisti;
  Jeigu kamuolys sprogsta ar tampa netinkamas žaidimui nevykstant- prieš pradinį smūgį, smūgį nuo vartų, kampinį, baudą, laisvą smūgį, 9 metrų baudinį ar prieš įmetant iš užribio:
 • žaidimas atnaujinamas pakeitus kamuolį;Rungtynių metu kamuolys gali būti pakeistas tik teisėjui nurodžius.

III. Žaidėjų skaičius

Žaidėjai
Rungtynėse dalyvauja dvi komandos, turinčios ne daugiau kaip po 7 žaidėjus, įskaitant vartininką. Rungtynių negalima pradėti, jeigu vienoje iš komandų yra mažiau nei 4 žaidėjai.

Keitimų tvarka
Norint pakeisti pagrindinės sudėties žaidėją atsarginiu, būtina laikytis šių sąlygų:

 • apie numatomą keitimą reikia įspėti rungtynių teisėją;
 • atsarginis žaidėjas gali įeiti į aikštę tik tada, kai ją palieka pagrindinės sudėties žaidėjas, ir tik gavęs teisėjo leidimą;
 • atsarginis žaidėjas įeina į aikštę tik prie vidurinės linijos ir tik žaidimui nevykstant;
 • keitimas yra baigtas, kai atsarginis žaidėjas įeina į aikštę;
 • visi atsarginiai žaidėjai yra pavaldūs teisėjui, nepriklausomai nuo to, ar jie žaidžia aikštėje, ar ne.
  Vartininko pakeitimas
  Bet kuris žaidėjas gali pasikeisti su vartininku vietomis tik tuomet, jeigu:
 • teisėjas yra įspėtas apie tai iki pasikeitimo;
 • keitimas vyksta sustabdžius žaidimą.
  Pražangos/ Nuobaudos
  Jeigu atsarginis žaidėjas įeina į aikštę be teisėjo leidimo:
 • žaidimas sustabdomas;
 • atsarginis žaidėjas įspėjamas parodant jam geltoną kortelę ir paprašomas iš aikštės;
 • žaidimas atnaujinamas ginčo kamuoliu toje vietoje, kur buvo kamuolys sustabdžius žaidimą.
  Jeigu žaidėjas pasikeičia vietomis su vartininku be teisėjo leidimo:
 • žaidimas tęsiamas;
 • žaidimui nutrūkus, šie žaidėjai įspėjami parodant geltoną kortelę.
  Bet kaip kitaip prasižengus šiai taisyklei
 • atitinkami žaidėjai įspėjami parodant geltoną kortelę.
  Žaidimo atnaujinimas
  Jeigu teisėjas sustabdo žaidimą, kad įspėtų žaidėją:
 • žaidimas atnaujinamas laisvu smūgiu, kurį muša varžovų komandos žaidėjas iš tos vietos, kur buvo kamuolys sustabdžius žaidimą.
  IV. Žaidėjų apranga

  Saugumas
  Žaidėjas turi nedėvėti tokios aprangos (taip pat bet kokių juvelyrinių dirbinių), kuri keltų pavojų jo paties arba kitų žaidėjų saugumui.
  Apranga
  Būtina žaidėjo apranga:

 • futbolininko marškinėliai
 • kelnaitės-jei dėvimos termalinės apatinės kelnaitės, jos turi būti tokios pačios spalvos kaip kelnaitės
 • getrai
 • apsaugos
 • bateliai
  Apsaugos
 • visiškai uždengtos getrais
 • pagamintos iš tinkamos medžiagos (gumos, plastiko ar panašios medžiagos)
 • pakankamai gerai apsaugo
  Vartininkai
 • vartininko apranga spalva turi skirtis nuo kitų žaidėjų, teisėjo ir teisėjo asistentų aprangos
  Pražangos/Nuobaudos
  Pažeidus bet kurį šių taisyklių punktą:
 • nebūtina stabdyti žaidimo
 • teisėjas paprašo netvarkingą žaidėją susitvarkyti aprangą pagal reikalavimus
 • žaidimui nutrūkus, žaidėjas, nespėjęs susitvarkyti aprangos, palieka aikštę
 • bet kuris žaidėjas, išėjęs iš aikštės susitvarkyti aprangos, negali sugrįžti be teisėjo leidimo
 • prieš leisdamas grįžti į aikštę, teisėjas patikrina ar žaidėjo apranga atitinka reikalavimus
 • žaidėjui leidžiama sugrįžti į aikštę tik nutrūkus žaidimui
  Jei žaidėjas, kuriam buvo nurodyta palikti aikštę dėl šios taisyklės pažeidimo, grįžta į aikštę be teisėjo leidimo, jam parodoma geltona kortelė.
  Žaidimo atnaujinimas
  Jeigu teisėjas sustabdo žaidimą, kad parodytų žaidėjui geltoną kortelę:
 • varžovų komandos žaidėjai atnaujina žaidimą laisvu smūgiu iš tos vietos, kurioje buvo kamuolys, kai teisėjas sustabdė žaidimą.

V. Teisėjas

Teisėjo įgaliojimai
Žaidimui vadovauja teisėjas. Jis turi užtikrinti, kad rungtynėse, kurioms jis teisėjauja, būtų laikomasi žaidimo taisyklių.
Teisės ir pareigos
Teisėjas:

 • užtikrina žaidimo taisyklių laikymąsi;
 • kartu su asistentais (prireikus ir su atsarginiu teisėju) kontroliuoja žaidimą;
 • užtikrina, kad kamuoliai atitiktų reikalavimus, išdėstytus taisyklėje Nr. 2;
 • užtikrina, kad žaidėjų apranga atitiktų reikalavimus, išdėstytus taisyklėje Nr.4;
 • stebi rungtynių laiką, rašo rungtynių protokolą;
 • savo nuožiūra sustabdo, laikinai ar visai nutraukia rungtynes, jeigu pažeidžiamos žaidimo taisyklės;
 • sustabdo, laikinai ar visai nutraukia rungtynes, jeigu žaidimui trukdo bet kokie kiti veiksniai;
 • sustabdo rungtynes, jeigu, teisėjo nuomone, žaidėjas patyrė rimtą traumą, ir pasirūpina, kad žaidėjas išeitų (arba būtų išneštas) iš aikštės;
 • leidžia tęsti žaidimą, kol žaidimas nutrūks, jeigu, teisėjo nuomone, žaidėjas patyrė nedidelę traumą;
 • užtikrina, kad žaidėjas paliktų aikštę, jei sužeista vieta kraujuoja. Žaidėjas gali grįžti į aikštę tik teisėjui įsitikinus, kad kraujavimas liovėsi, ir tik jam leidus;
 • leidžia tęsti žaidimą, jeigu komanda, prieš kurią buvo prasižengta, turi naudos iš tokios situacijos, ir stabdo žaidimą, jeigu komanda tuo momentu šia situacija nepasinaudoja;
 • kai žaidėjas vienu metu prasižengia daugiau kaip vieną kartą, teisėjas jį baudžia už rimtesnę pražangą;
 • taiko drausmines nuobaudas tiems žaidėjams, kurie pažeidė taisyklių reikalavimus, už kuriuos baudžiama įspėjant ar pašalinant iš aikštės. Teisėjas nebūtinai turi taikyti tokias priemones nedelsdamas, bet privalo tai atlikti, kai žaidimas nutrūksta;
 • jei oficialūs asmenys elgiasi nekorektiškai, teisėjas savo nuožiūra gali pašalinti juos iš aikštės ir aikštės prieigų;
 • jei teisėjas pats nematė įvykusio incidento, jis elgiasi atsižvelgdamas į asistentų rekomendacijas;
 • užtikrina, kad aikštėje nebūtų pašalinių asmenų;
 • duoda ženklą vėl tęsti nutrūkusį žaidimą;
 • pristato rungtynių protokolą varžybas rengiančiai organizacijai, kuriame privalo būti duomenys apie visas drausmines nuobaudas, paskirtas prasižengusiems žaidėjams ir oficialiems asmenims, bei apie visus kitus incidentus, kurie įvyko prieš, per arba po rungtynių.
  Teisėjo sprendimai
  Teisėjo sprendimai, priimti dėl rungtynėse atsitikusių įvykių, yra galutiniai.
  Teisėjas savo sprendimą gali pakeisti tik tuo atveju, jeigu supras suklydęs arba rekomenduojant asistentui, bet tik tuomet, jei žaidimas dar nebuvo atnaujintas.

VII. Rungtynių trukmė

Rungtynių kėliniai
Rungtynių trukmė – du kėliniai po 25 minutes, jeigu teisėjas ir abi komandos nesutarė dėl kitaip.
Susitarti dėl žaidimo trukmės pakeitimo,(pvz.:sutrumpinti kiekvieną kėlinį iki 20 min. dėl nepakankamo apšvietimo) būtina iki rungtynių pradžios ir toks susitarimas turi atitikti taisyklių reikalavimus.
Pertrauka tarp kėlinių

Sužaidus pusę rungtynių žaidėjams skiriama pertrauka.
Pertrauka tarp kėlinių negali būti ilgesnė kaip 10 min.
Varžybų reglamente turi būti nurodyta pertraukos trukmė.
Pertraukos trukmė gali būti keičiama tik teisėjui leidus.
Papildomas laikas
Prie bet kurio kėlinio trukmės gali būti pridedamas laikas, kuris buvo sugaištas:

 • pakeisti žaidėjus;
 • žaidėjo traumai įvertinti;
 • susižeidusių žaidėjų išgabenimui iš aikštės pagalbai suteikti;
 • vilkinant laiką;
 • dėl kurių nors kitų priežasčių.
  Kiek laiko pridėti, sprendžia tik teisėjas.
  9 metrų baudinys
  Jei paskirtas ar turi būti pakartotas 9 metrų baudinys, bet kuris kėlinys pratęsiamas iki baudos smūgio pabaigos.
  IX. Žaidimas vyksta ir žaidimas nutrūksta

  Žaidimas nutrūksta
  Žaidimas nutrūksta, jeigu:

 • kamuolys visiškai kirto vartų ar šoninę liniją žeme ar oru;
 • teisėjas sustabdė žaidimą.
  Žaidimas vyksta
  Bet kuriuo kitu atveju žaidimas vyksta, taip pat kai:
 • kamuolys atšoka nuo vartų virpstų, vartų skersinio ar kampinio vėliavėlių ir lieka aikštėje;
 • kamuolys atšoka nuo teisėjo ar jo asistento, esančio aikštės ribose.

X. Rungtynių rezultatas

Įvartis
Įvartis užskaitomas, jeigu kamuolys visiškai kirto vartų liniją tarp virpstų bei skersinio, ir jeigu komanda, įmušusi įvartį, prieš tai nepažeidė žaidimo taisyklių.
Komanda nugalėtoja
Laimi ta komanda, kuri per rungtynes įmušė daugiau įvarčių į varžovų vartus. Jeigu abi komandos įmušė po lygiai įvarčių arba įvarčių nebuvo, rungtynės baigiasi lygiosiomis.
Varžybų reglamentas
Norint išaiškinti rungtynių laimėtoją, varžybų reglamente gali būti numatytas papildomas laikas tuo atveju, kai rungtynės baigiasi lygiosiomis, arba kita tvarka, patvirtinta Tarptautinės tarybos.

XII. Taisyklių pažeidimas ir nedrausmingas žaidėjų elgesys

Už žaidimo taisyklių pažeidimą ir nedrausmingą elgesį baudžiama.
Baudos smūgis
Teisė mušti baudos smūgį suteikiama varžovų komandai, jei žaidėjas, teisėjo nuomone, neatsargiai, neatsakingai ar agresyviai:

 • smūgiuoja arba bando smūgiuoti varžovą koja;
 • pakiša arba bando pakišti varžovui koją;
 • šoka ant varžovo;
 • griauna varžovą;
 • suduoda arba bando suduoti varžovui;
 • stumia varžovą.
  Teisė mušti baudos smūgį suteikiama varžovų komandai ir tuo atveju, jeigu žaidėjas:
 • bandydamas atimti kamuolį iš varžovo, paliečia varžovą anksčiau negu kamuolį;
 • laiko varžovą;
 • spjauna į varžovą;
 • tyčia liečia kamuolį ranka (tai netaikoma vartininkui savo baudos aikštelėje).
  9 metrų baudinys
  9 metrų baudinys skiriamas už bet kurį iš aukščiau išvardintų 10 taisyklių pažeidimų, jeigu žaidėjas pažeidė taisykles savo baudos aikštelėje, nesvarbu, kur tuo metu buvo kamuolys, bet su sąlyga, kad žaidimas vyko.
  Laisvas smūgis

  Teisė mušti laisvą smūgį suteikiama varžovų komandai, jeigu vartininkas savo baudos aikštelėje:

 • laiko kamuolį rankose ilgiau kaip 6 sekundes;
 • paleidęs kamuolį iš rankų ir kamuolio dar nepalietus kitam žaidėjui vėl paliečia jį rankomis;
 • paliečia rankomis kamuolį, kurį jam sąmoningai koja smūgiavo komandos draugas;
 • paliečia rankomis kamuolį, kurį jam komandos draugas išmetė iš užribio;
  Laisvas smūgis skiriamas ir tuo atveju, jeigu teisėjas mano, kad žaidėjas:
 • žaidžia pavojingai;
 • trukdo varžovui judėti;
 • trukdo vartininkui paleisti kamuolį iš rankų;
 • pažeidžia taisykles veiksmais, kurie nėra paminėti taisyklėje, bet dėl kurių žaidimas stabdomas, kad taisykles pažeidęs žaidėjas būtų įspėtas ar pašalintas iš aikštės .
  Laisvas smūgis mušamas iš vietos, kurioje buvo pažeistos taisyklės.
  Sankcijos
  Raudona ar geltona kortelė galim būti parodyta tik žaidėjui arba atsarginiam žaidėjui.
  Taisyklių pažeidimai, už kuriuos žaidėjas įspėjamas
  Žaidėjas įspėjamas parodant jam geltoną kortelę už šiuos septynis taisyklių pažeidimus, kai jis:
 • elgiasi nesportiškai;
 • demonstratyviai (žodžiais ar gestais) nesutinka su teisėjo sprendimu;
 • nuolat pažeidinėja taisykles;
 • vilkina laiką žaidimui nutrūkus;
 • nesilaiko nustatyto atstumo mušant kampinį, baudos ar laisvą smūgį;
 • įeina į aikštę ar grįžta į ją be teisėjo leidimo;
 • savavališkai išeina iš aikštės be teisėjo leidimo.
  Taisyklių pažeidimai, už kuriuos žaidėjas šalinamas iš aikštės
  Žaidėjas šalinamas iš aikštės parodant jam raudoną kortelę už šiuos septynis taisyklių pažeidimus, kai jis:
 • grubiai pažeidžia taisyklių reikalavimus;
 • elgiasi agresyviai;
 • spjauna į varžovą ar bet kurį kitą asmenį;
 • tyčia liesdamas kamuolį ranka sutrukdo varžovui, turinčiam aiškią galimybę įmušti įvartį (tai netaikoma vartininkui, esančiam savo baudos aikštelėje);
 • veiksmu, už kurį baudžiama laisvu, baudos smūgiu arba 9  metrų baudiniu, sutrukdo varžovui, judančiam vartų link ir turinčiam aiškią galimybę įmušti įvartį;
 • vartoja įžeidžiančius ar necenzūrinius žodžius ir/ar gestus;
 • gauna antrą geltoną kortelę tose pačiose rungtynėse.
  Pašalintam iš aikštės žaidėjui draudžiama būti šalia aikštės ar techninės zonos.

XIII. Baudos ir laisvas smūgis

Rūšys
Gali būti baudos arba laisvas smūgis.
Mušant baudos arba laisvą smūgį, kamuolys turi visiškai nejudėti, o smūgiuojantis žaidėjas neturi teisės jo liesti antrą kartą, kol kamuolio nepalies kitas žaidėjas.
Baudos smūgis

 • jeigu mušant baudos smūgį kamuolys įkrenta tiesiai į varžovų vartus, toks įvartis yra užskaitomas;
 • jeigu mušant baudos smūgį kamuolys įkrenta į smūgiavusios komandos vartus, varžovų komanda gauna teisę mušti kampinį.
  Laisvas smūgis
  Signalas
  Teisėjas duoda signalą, kad skiria laisvą smūgį, pakeldamas ranką virš galvos. Jis laiko iškėlęs ranką tol, kol žaidėjas smūgiuos ir smūgiuotas kamuolys palies kitą žaidėją, arba kol žaidimas nutrūks.
  Kamuolys kerta vartų liniją
  Įvartis įskaitomas tik tada, jeigu prieš kertant vartų liniją kamuolį po smūgio paliečia kitas žaidėjas.
 • jeigu po laisvo smūgio kamuolys kerta varžovų komandos vartų liniją, skiriamas smūgis nuo vartų;
 • jeigu po laisvo smūgio kamuolys kerta savo komandos vartų liniją, varžovų komanda gauna teisę mušti kampinį.

Baudos ir laisvo smūgio vieta
Baudos ir laisvas smūgis mušamas baudos aikštelėje
Baudos arba laisvas smūgis, kurį muša besiginančioji komanda:

 • visi varžovų komandos žaidėjai turi būti ne arčiau kaip 7  m nuo kamuolio;
 • visi varžovų komandos žaidėjai turi būti už baudos aikštelės ribų, kol žaidimas vėl neprasidės;
 • žaidimas vėl prasideda, kai kamuolys kerta baudos aikštelės ribas;
 • baudos ar laisvas smūgis, paskirtas vartų aikštelėje, yra mušamas iš bet kurios aikštelės vietos.
  Laisvas smūgis, kurį muša puolančioji komanda:
 • visi varžovų komandos žaidėjai turi būti ne arčiau kaip 7  m nuo kamuolio iki to momento, kol žaidimas vėl prasidės, išskyrus atvejį, kai žaidėjai yra sustoję ant savo vartų linijos tarp vartų virpstų;
 • žaidimas prasideda, kai po smūgio kamuolys pajuda;
 • vartų aikštelėje paskirtas laisvas smūgis mušamas nuo vartų aikštelės linijos, kuri yra lygiagreti vartų linijai ir arčiausiai tos vietos, kurioje buvo prasižengta.
  Baudos arba laisvas smūgis mušamas ne baudos aikštelėje:
 • visi varžovų komandos žaidėjai turi būti ne arčiau kaip 7  m nuo kamuolio iki to momento, kol žaidimas vėl prasidės;
 • žaidimas vėl prasideda, po smūgio kamuolys pajuda;
 • baudos ar laisvas smūgis mušamas iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.
  Pražangos/Nuobaudos
  Jeigu mušant baudos arba laisvą smūgį vienas iš varžovų yra arčiau kamuolio, negu leidžiama pagal taisykles:
 • smūgis pakartojamas.
  Jeigu besiginančiajai komandai smūgiuojant iš savo baudos aikštelės baudos arba laisvą smūgį kamuolys nekirto baudos aikštelės linijos:
 • smūgis pakartojamas.
  Baudos arba laisvą smūgį muša aikštės žaidėjas, bet ne vartininkas.
  Jeigu prasidėjus žaidimui smūgiavęs žaidėjas antrą kartą paliečia kamuolį (bet ne ranka) prieš tai, kai kamuolį paliečia kitas žaidėjas:
 • varžovų komanda gauna teisę mušti laisvą smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.
  Jeigu prasidėjus žaidimui smūgiavęs žaidėjas sustabdo kamuolį ranka prieš tai, kai kamuolį paliečia kitas žaidėjas:
 • varžovų komanda gauna teisę mušti baudos smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta;
 • jeigu prasižengta smūgiavusios komandos baudos aikštelėje, skiriamas 11 metrų baudinys.
  Baudos ar laisvą smūgį muša vartininkas
  Jeigu prasidėjus žaidimui vartininkas vėl paliečia kamuolį (bet ne ranka) prieš tai, kai kamuolį paliečia kitas žaidėjas:
 • varžovų komanda gauna teisę mušti laisvą smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.
  Jeigu prasidėjus žaidimui vartininkas tyčia sustabdo kamuolį ranka prieš tai, kai kamuolį paliečia kitas žaidėjas:
 • varžovų komanda gauna teisę mušti baudos smūgį, jeigu buvo prasižengta ne vartininko baudos aikštelėje; smūgiuojama iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta;
 • varžovų komanda gauna teisę mušti laisvą smūgį, jeigu buvo prasižengta vartininko baudos aikštelėje; smūgiuojama iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.

XIV. 9 metrų baudinys

9 metrų baudinys skiriamas į tos komandos vartus, kurios žaidėjas vykstant žaidimui, savo baudos aikštelėje pažeidė vieną iš dešimties taisyklių punktų, už ką skiriamas baudos smūgis.
Įvartis, įmuštas iš 9 metrų baudinio, yra užskaitomas.
Pasibaigus pirmajam ar antrajam kėliniui, o taip pat pratęsimo kėliniams, paskirtam 9 m baudiniui mušti skiriamas papildomas laikas.
Kur turi būti kamuolys ir žaidėjai
Kamuolys

 • dedamas ant 9  metrų atžymos.
  Smūgiuoti pasirengęs žaidėjas
 • privalo būti aišku, kuris žaidėjas smūgiuos 9  m baudinį.
  Besiginančiosios komandos vartininkas
 • privalo stovėti ant savo vartų linijos tarp vartų virpstų, atsisukęs į smūgiuoti pasirengusį žaidėją tol, kol šis smūgiuos kamuolį.
  Žaidėjai, išskyrus smūgiuojantį, turi būti
 • aikštėje;
 • už baudos aikštelės ribų;
 • už 9  m žymos;
 • ne arčiau kaip 7  m nuo 9  m žymos.
  Teisėjas
 • neduoda ženklo mušti 9  m baudinio, kol žaidėjai nebus užėmę pozicijų, nurodytų šiose taisyklėse;
 • sprendžia, ar 9  m baudinys buvo muštas.
  11 metrų baudinio mušimo tvarka
 • žaidėjas, mušantis 9  m baudinį, smūgiuoja kamuolį į priekį;
 • jis negali liesti kamuolio antrą kartą tol, kol kamuolio nepaliečia kitas žaidėjas;
 • žaidimas vėl prasideda, kai kamuolys po smūgio pradeda judėti.
  Jei 9 m baudinys mušamas rungtynių metu ar papildomo laiko, pasibaigus kėliniui ar visam rungtynių laikui, metu, įvartis užskaitomas, net jeigu prieš patekdamas į vartus tarp vartų virpstų ir po skersiniu:
 • kamuolys paliečia virpstus, vieną arba abu, ir/arba skersinį, ir/arba vartininką.
  Pražangos/Nuobaudos
  Skiriamos tada, jeigu teisėjui davus ženklą mušti 9 m baudinį, žaidimui dar nevykstant, susidaro viena iš tokių situacijų:
  Smūgiuojantysis žaidėjas pažeidžia taisykles:
 • teisėjas duoda galimybę mušti smūgį;
 • jeigu kamuolys patenka į vartus, smūgis kartojamas;
 • jeigu kamuolys nepatenka į vartus, smūgis nekartojamas.
  Vartininkas pažeidžia taisykles:
 • teisėjas duoda galimybę mušti smūgį;
 • jeigu kamuolys patenka į vartus, įvartis yra užskaitomas;
 • jeigu kamuolys nepatenka į vartus, smūgis kartojamas.
  Smūgiuojančiojo žaidėjo komandos draugas įeina į baudos aikštelę arba juda prieš 9 m žymą ar už 7 m nuo jos:
 • teisėjas duoda galimybę mušti smūgį;
 • jeigu kamuolys patenka į vartus, smūgis kartojamas;
 • jeigu kamuolys nepatenka į vartus, smūgis nekartojamas;
 • jeigu kamuolys atšoka nuo vartininko, skersinio ar virpstų ir jį paliečia šis žaidėjas, teisėjas sustabdo žaidimą ir vėl jį leidžia tęsti, skirdamas laisvą smūgį, kurį muša varžovų komanda.
  Jei vartininko komandos žaidėjas įeina į baudos aikštelę ar juda prieš 9 m liniją ar už 7 m nuo jos:
 • teisėjas duoda galimybę mušti smūgį;
 • jeigu kamuolys patenka į vartus, įvartis užskaitomas;
 • jeigu kamuolys nepatenka į vartus, smūgis kartojamas.
 • Jei besiginančiosios ir puolančiosios komandų žaidėjai pažeidžia žaidimo taisykles,
 • smūgis kartojamas.
  Jeigu po 9 m baudinio smūgio smūgiavęs žaidėjas dar kartą (ne rankomis) paliečia kamuolį prieš jį paliečiant kitam žaidėjui,
 • varžovų komanda gauna teisę mušti laisvą smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.
  Jei smūgiavęs žaidėjas tyčia sustabdys kamuolį ranka, kol kamuolio dar nepalietė kitas žaidėjas,
 • varžovų komanda gauna teisę mušti baudos smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.
  Jei į judantį kamuolį pataiko pašalinis daiktas,
 • smūgis kartojamas.
  Jei kamuolį, atšokusį nuo vartininko, vartų virpstų ar skersinio, paliečia pašalinis daiktas ar asmuo:
 • tiesėjas stabdo žaidimą;
 • žaidimas vėl tęsiamas išmetus ginčo kamuolį toje vietoje, kurioje kamuolį palietė pašalinis daiktas ar asmuo.

XV. Kamuolio įmetimas į aikštę

Kamuolio įmetimas į aikštę yra būdas vėl pradėti žaidimą.
Įvartis, pasiektas įmetus kamuolį, neužskaitomas.
Kamuolio įmetimas į aikštę skiriamas:

 • kai jis aiškiai kerta šoninę liniją žeme arba oru;
 • iš vietos, kur kamuolys kirto šoninę liniją;
 • žaidėjo, kuris paskutinis lietė kamuolį, komandos varžovės naudai.
  Kamuolio įmetimo į aikštę procedūra
  Įmetantis kamuolį žaidėjas:
 • stovi veidu atsisukęs į aikštę;
 • jo pėdos yra ant arba už šoninės linijos;
 • meta kamuolį abiem rankomis;
 • įmeta kamuolį judesiu iš už galvos.
  Įmetantis kamuolį žaidėjas negali vėl jo liesti, kol kamuolio nepaliečia kitas žaidėjas.
  Žaidimas vyksta iš karto, kai kamuolys patenka į aikštę.
  Pražangos/Nuobaudos
  Kamuolį įmeta aikštės žaidėjas, bet ne vartininkas.
  Jeigu kamuolį į aikštę įmetęs žaidėjas vėl paliečia jį (ne rankomis) anksčiau, negu jį paliečia kitas žaidėjas:
 • varžovų komandai suteikiama teisė mušti laisvą smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.
  Jeigu kamuolį į aikštę įmetęs žaidėjas tyčia sustabdys jį ranka, jo dar nepalietus kitam žaidėjui:
 • varžovų komandai suteikiama teisė mušti baudos smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta;
 • skiriamas 11 m baudinys, jeigu buvo prasižengta įmetusio kamuolį į aikštę žaidėjo komandos baudos aikštėje.
  Kamuolį į aikštę įmeta vartininkas.
  Jeigu kamuolį į aikštę įmetęs vartininkas vėl paliečia kamuolį (ne rankomis) jo dar nepalietus kitam žaidėjui:
 • varžovų komandai suteikiama teisė mušti laisvą smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.
  Jeigu kamuolį įmetus į aikštę, vartininkas tyčia sustabdys jį ranka, jo dar nepalietus kitam žaidėjui,
 • jeigu buvo prasižengta už vartininko baudos aikštelės ribų, varžovų komandai suteikiama teisė iš tos vietos mušti baudos smūgį;
 • jei buvo prasižengta vartininko baudos aikštelėje, varžovų komandai suteikiama teisė iš tos vietos mušti laisvą smūgį.
  Jeigu varžovų komandos žaidėjas negarbingai trukdo žaidėjui, įmetančiam kamuolį iš užribio:
 • jis gauna įspėjimą už nesportišką elgesį ir jam parodoma geltona kortelė.
  Už bet kokį kitą šios taisyklės pažeidimą:
 • kamuolį į žaidimą įmeta varžovų komandos žaidėjas.

XVI. Smūgis nuo vartų

Smūgis nuo vartų yra būdas vėl pradėti žaidimą.
Įvartis, įmuštas smūgiuojant nuo vartų, yra užskaitomas, jeigu jis įmušamas į varžovų komandos vartus.
Smūgis nuo vartų skiriamas, kai:

 • kamuolys aiškiai kerta vartų liniją žeme ar oru prieš tai palietęs puolančiosios komandos žaidėją ir pagal taisyklę  nebuvo įmuštas įvartis.
  Smūgio nuo vartų mušimo tvarka
 • kamuolį smūgiuoja besiginančiosios komandos žaidėjas iš bet kurios vartų aikštelės vietos;
 • varžovų komandos žaidėjai turi būti už baudos aikštelės tol, kol vėl prasideda žaidimas;
 • smūgiavęs žaidėjas negali dar kartą liesti kamuolio, kol jo nepalies kitas žaidėjas;
 • žaidimas prasideda, kai kamuolys oru ar žeme kerta baudos aikštelės liniją.
  Pražangos/Nuobaudos
  Jeigu kamuolys po smūgio nuo vartų neišriedėjo už baudos aikštelės:
 • smūgis kartojamas;
 • kamuolį nuo vartų smūgiuoja aikštės žaidėjas, bet ne vartininkas.
  Jeigu po to, kai žaidimas vėl prasidėjo, smūgiavęs žaidėjas antrą kartą palies kamuolį (ne rankomis), jo dar nepalietus kitam žaidėjui:
 • varžovų komanda gauna teisę mušti laisvą smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.
  Jeigu po to, kai žaidimas vėl prasidėjo, smūgiavęs žaidėjas tyčia paliečia kamuolį ranka, jo dar nepalietus kitam žaidėjui:
 • varžovų komanda gauna teisę mušti baudos smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta;
 • jeigu buvo prasižengta kamuolį smūgiavusio žaidėjo komandos baudos aikštelėje, skiriamas 9  m baudinys.
  Smūgį nuo vartų muša vartininkas.
  Jeigu po to, kai žaidimas vėl prasidėjo, vartininkas vėl paliečia kamuolį (ne rankomis), jo dar nepalietus kitam žaidėjui:
 • varžovų komanda gauna teisę mušti laisvą smūgį iš tos vietos, kur buvo prasižengta.
  Jeigu po to, kai žaidimas vėl prasidėjo, vartininkas tyčia sustabdo kamuolį rankomis, jo dar nepalietus kitam žaidėjui:
 • jeigu buvo prasižengta už vartininko komandos baudos aikštelės, varžovų komanda gauna teisę mušti baudos smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta;
 • jeigu buvo prasižengta vartininko baudos aikštelėje, varžovų komanda gauna teisę mušti laisvą smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.
  Bet kaip kitaip pažeidus šią taisyklę
 • smūgis kartojamas

XVII. Kampinis smūgis

Kampinis smūgis yra būdas vėl pradėti žaidimą.
Įvartis, įmuštas iš kampinio smūgio, yra užskaitomas, bet tik tuomet, jeigu jis įmušamas į varžovų komandos vartus.
Kampinis smūgis skiriamas, kai:

 • kamuolys žeme ar oru aiškiai kirto vartų liniją, paskutinis jį lietė besiginančiosios komandos žaidėjas ir tik tuo atveju (pagal taisyklę Nr.10), jeigu nebuvo įmuštas įvartis.
  Kampinio smūgio mušimo tvarka
 • kamuolys padedamas kampinio sektoriaus viduryje;
 • kampinio sektoriaus vėliavėlės kotas turi likti nepajudintas;
 • varžovai išsidėsto ne arčiau kaip 7  m nuo kamuolio, kol žaidimas vėl prasideda;
 • žaidimas vėl prasideda, kai kamuolys po smūgio juda;
 • kamuolį smūgiavęs žaidėjas negali vėl jo liesti tol, kol jo nepalies kitas žaidėjas.
  Pražangos/Nuobaudos
  Kampinį smūgį muša aikštės žaidėjas, bet ne vartininkas
  Jei po to, kai žaidimas vėl prasideda, kampinį smūgiavęs žaidėjas vėl paliečia kamuolį (ne rankomis), jo dar nepalietus kitam žaidėjui,
 • varžovų komanda gauna teisę mušti laisvą smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.
  Jeigu po to, kai žaidimas vėl prasideda, kampinį smūgiavęs žaidėjas tyčia sustabdo kamuolį ranka, jo dar nepalietus kitam žaidėjui:
 • varžovų komanda gauna teisę mušti baudos smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta;
 • jeigu buvo prasižengta kampinį smūgį mušusio žaidėjo komandos baudos aikštelėje, skiriamas 9  m baudinys.
  Kampinį smūgį muša vartininkas
  Jeigu po to, kai žaidimas vėl prasideda, vartininkas vėl paliečia kamuolį (ne rankomis), jo dar nepalietus kitam žaidėjui:
 • varžovų komanda gauna teisę mušti laisvą smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.
  Jeigu po to, kai žaidimas vėl prasideda, vartininkas tyčia sustabdo kamuolį rankomis, jo dar nepalietus kitam žaidėjui:
 • jeigu buvo prasižengta už vartininko komandos baudos aikštelės, varžovų komanda gauna teisę mušti baudos smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta;
 • jeigu buvo prasižengta vartininko komandos baudos aikštelėje,varžovų komanda gauna teisę mušti laisvą smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.
  Bet kaip kitaip pažeidus šią taisyklę,
 • kampinis smūgis yra kartojamas.

XVIII. Rungtynių nugalėtojo nustatymas.

9 m baudinai

Baudinių mušimo tvarka

 • teisėjas išrenka vartus, į kuriuos bus mušami 9 m baudiniai;
 • teisėjas meta burtus, išaiškinančius, kuri komanda pirma muš baudinius;
 • teisėjas registruoja baudinius;
 • laikydamosi išvardytų sąlygų, abi komandos muša po penkis baudinius;
 • komandos baudinius muša paeiliui;
 • jeigu viena iš komandų, dar nepabaigusi mušti visų penkių baudinių įmuš daugiau įvarčių, negu galėtų įmušti kita komanda, netgi po visų penkių baudinių, baudinių mušimas nutraukiamas;
 • jeigu po penkių baudinių abi komandos įmuša po lygiai įvarčių arba neįmuša nė vieno, baudiniai mušami ta pačia tvarka toliau, kol viena iš komandų neįmuša vienu įvarčiu daugiau, negu kita komanda po tiek pat baudinių;
 • vartininkas, gavęs traumą 9 m baudinių mušimo metu ir negalintis toliau atlikti savo funkcijų, gali būti pakeistas atsarginiu žaidėju, įrašytu į protokolą, tačiau tik tada, jeigu jo komanda neišnaudojo maksimalaus varžybų taisyklėse leidžiamo keitimų skaičiaus;
 • išskyrus šį atvejį, 9 m baudinius gali mušti tik tie žaidėjai, kurie yra aikštėje baigiantis rungtynėms ar paskyrus papildomą laiką;
 • visus baudinius muša vis kiti žaidėjai;
 • teisę smūgiuoti antrą kartą jie gali gauti tik tuomet, kai visi žaidėjai, turėję teisę mušti baudinį, jau smūgiavo;
 • žaidėjas, turintis teisę mušti baudinį, bet kuriuo baudinių mušimo metu gali pasikeisti vietomis su vartininku;
 • mušant 9 m baudinius aikštėje gali būti tik teisę smūgiuoti turintys žaidėjai ir rungtynių teisėjas;
 • visi žaidėjai, išskyrus baudinį mušantį žaidėją ir du vartininkus, turi likti centriniame apskritime aikštės viduryje;
 • komandos, kurios žaidėjas muša baudinį, vartininkas turi likti aikštėje už baudos aikštelės, kurioje mušami baudiniai, toje vietoje, kur vartų linija susikerta su baudos aikštelės linija;
 • jeigu nėra kitokių nurodymų, mušant 9 m baudinį taikomos atitinkamos tarptautinės taisyklės ir sprendimai.

XIX. Techninė zona

Įvairių stadionų techninė zonos gali skirtis tiek savo matmenimis, tiek ir išdėstymu. Žemiau pateikiamos pastabos yra tik bendrosios:

 • techninė zona turi būti išsikišusi po 1 m į abi puses nuo ploto, skirto atsarginių žaidėjų suoleliui ir į priekį iki 1 m atstumu link aikštės šoninės linijos;
 • techninės zonos ribas rekomenduojama žymėti linijomis;
 • varžybų reglamente yra nurodoma asmenų, turinčių teisę būti techninėje zonoje, skaičius;
 • asmenys, kuriems per rungtynes leidžiama būti techninėje zonoje, pagal rungtynių taisykles, turi būti žinomi iki rungtynių pradžios;
 • techninius nurodymus žaidėjams vienu metu gali duoti tik vienas žmogus, kuris iš karto po to turi grįžti į savo vietą;
 • treneris ir kiti oficialūs komandos asmenys turi būti techninėje zonoje, išskyrus ypatingus atvejus, pavyzdžiui, kai treneris masažuotojas arba treneris gydytojas, teisėjui leidus, išeina į aikštę nustatyti traumuoto žaidėjo būklės;
 • treneris ir kiti asmenys techninėje zonoje turi elgtis korektiškai ir atsakingai.

Salės futbolo taisyklės

I Taisyklė – Aikštė
Baudos aikštelė:
Baudos aikštelė yra apibrėžta šiais kriterijais:
Nuo kiekvieno vartų virpsto brėžiamas ketvirtadalis apskritimo, kūno spindulys yra 6 m; ši linija brėžiama nuo vartų linijos, apskritinių taškus jungia 3,16 m ilgio linija, lygiagreti vartų linijai.
Lenkta linija, ribojanti baudos aikštelės išorės ribą, vadinama baudos aikštelės linija.

Baudinio taškas
Baudinio taškas žymimas 6 m nuo vartų skersinių vidurio taško.

Antras baudinio taškas
Antras baudinio taškas žymimas l0 m nuo vartų skersinio vidurio taško.

Kampinio vieta
Nuo linijų susikirtimo taško brėžiamas 25 cm spindulio ketvirtis apskritimo.

Keitimo zonos
Keitimo zonos yra toje pačioje aikštės pusėje kaip ir komandų atsarginių suoleliai bei yra priešais atsarginių suolelius. Tai ir yra vieta, į kurią įžengia žaidėjai prieš/po keitimo.

Vartai
Vartai turi stovėti vartų linijų centre. Vartai sudaryti iš dviejų šoninių virpstų lygiagrečių vienas kitam, bei sujungti viršutiniu skersiniu.
Atstumas tarp šoninių skersinių – 3 m, atstumas nuo žemės iki viršutinio skersinio – 2 m. Visų skersinių plotis ir gylis yra 8 cm; vartų tinklas gali būti padarytas iš džiuto, nailono arba kanapių. Tinklas apačioje tvirtinamas prie lenktų skersinių arba adekvačios atramos. Vartų gylis (atstumas nuo vartų linijos iki atramos pabaigos) turi būti mažiausiai 80 cm viršuje ir 100 cm apačioje.

II taisyklė – Žaidėjų skaičius
Žaidėjai
Rungtynės žaidžiamos dviejų komandų, susidedančių ne daugiau kaip iš 5 žaidėjų, kurių vienas yra vartininkas.

Keitimo procedūra
Bet kokiose varžybose, žaidžiamose pagal taisykles, FIFA, konfederacijų ar asociacijų lygyje, leidžiami keitimai. Daugiausia leidžiama turėti 7 atsarginius žaidėjus. Keitimų skaičius rungtynių metu nėra ribojamas, pakeistas žaidėjas turi grįžti į aikštelę, keisdamas kitą žaidėją.
Keitimas atliekamas, kai kamuolys yra arba nėra žaidime, pagal žemiau išvardintus reikalavimus:
• Žaidėjas privalo išeiti iš aikštės per savo komandos keitimo zoną;
• Žaidėjas privalo įeiti į aikštę per savo komandos keitimo zoną, tačiau jis turi palaukti, kol žaidėjas, kurį jis keičia, pilnai peržengia šoninę liniją;
• Keitimas vyksta teisėjui kontroliuojant ir jo jurisdikcijoje;
• Keitimas laikomas baigtu tuomet, kai pasikeitęs žaidėjas tampa aktyviu ir kai pakeistas žaidėjas nebėra aktyvus žaidėjas.

Vartininkas gali keistis vietomis su bet kuriuo kitu žaidėju.

Pažeidimai/Nuobaudos
Jeigu keitimo metu atsarginis žaidėjas įžengia į aikštę iš jos dar neišėjus keičiamam žaidėjui:
• Žaidimas stabdomas;
• Keičiamam žaidėjui liepiama palikti aikštę;
• Atsarginis žaidėjas yra įspėjamas, jam rodoma geltona kortelė;
• Žaidimas priešininkų komandoje atnaujinamas iš naujo iš tos vietos, kur kamuolys buvo žaidimo sustabdymo metu, laisvu smūgiu. Jei kamuolys buvo baudos aikštelėje, laisvas smūgis atliekamas nuo baudos aikštelės linijos taško, artimiausio pozicijai, kai žaidimas buvo sustabdytas.

Jeigu keitimo metu, atsarginis žaidėjas įeina į aikštę arba keičiamas žaidėjas palieka aikštę ne per keitimo zoną:
• Žaidimas stabdomas;
• Prasižengęs žaidėjas įspėjamas, jam rodoma geltona kortelė;
• Žaidimas atnaujinamas iš naujo priešininkų komandos iš vietos, kur kamuolys buvo žaidimo sustabdymo metu, laisvu smūgiu. Jei kamuolys buvo baudos aikštelėje, laisvas smūgis atliekamas nuo baudos aikštelės linijos taško, artimiausio pozicijai, ties kuria žaidimas buvo sustabdytas.

Sprendimai
• Rungtynių pradžioje kiekviena komanda privalo turėti po 5 žaidėjus;
• Jeigu rungtynių metu bet kurioje iš komandų lieka mažiau kaip 3 žaidėjai (įskaitant vartininką) – rungtynės stabdomos.

III taisyklė – Žaidėjo apranga
Saugumas
Žaidėjai rungtynių metu negali nešioti ar dėvėti nieko, kas būtų pavojinga jam pačiam ar kitiems žaidėjams, įskaitant bet kokius papuošalus.

Pagrindinė apranga
Pagrindinė žaidėjų ekipiruotė:
• Marškinėliai;
• Kelnaitės- jei po jomis dėvimos termo – kelnaitės, jos turi būti tokios pačios spalvos kaip ir kelnaitės;
• Blauzdinės (getros);
• Apsaugos blauzdoms;
• Avalynė – leidžiama avalynė yra drobiniai arba švelnios odos treniruočių ar gimnastikos bateliai su guminiu ar pan. medžiagos padu.

Marškinėliai
• Ant marškinėlių nugaros privalo būti numeris;
• Skaičių spalva turi būti skirtinga nei marškinėlių spalva.

Apsaugos
• Privalo būti pilnai uždengtos blauzdinėmis;
• Turi būti pagamintos iš tinkamos medžiagos (gumos, plastiko ar panašios medžiagos);

Vartininkai
• Jam leidžiama dėvėti ilgas kelnes;
• Kiekvienas vartininkas privalo dėvėti aprangą, kurių spalva kitokia nei kitų žaidėjų bei teisėjų;
• Jei vartininkas keičiamas kitu žaidėju, ant to žaidėjo marškinėlių privalo būti žaidėjo numeris.

Pažeidimai/Nuobaudos
Esant bet kuriam iš šios taisyklės pažeidimų:
• Pažeidęs taisyklę žaidėjas privalo palikti aikštę ir susitvarkyti aprangą ar užsidėti bet kurią trūkstamą ekipiruotės dalį. Žaidėjas prieš grįždamas į aikštę turi pranešti apie tai vienam iš teisėjų, o šis privalo patikrinti, ar ekipiruotė pilna ir tvarkinga.

IV taisyklė – Teisėjas
Kiekvienos varžybos yra valdomos ir kontroliuojamos teisėjo, kuris turi pilnateisę laikytis žaidimo taisyklių varžybose, kurioms yra paskirtas, nuo to momento, kai jis įeina į aikštelę, kur vyks varžybos iki to momento, kai jis išeis iš aikštelės.

Galios ir pareigos
Teisėjas:
• Laikosi žaidimo taisyklių;
• Leidžia tęsti žaidimą, kai komanda, prieš kurią buvo prasižengta pasinaudoja pranašumu ir baudžia nusižengusią komandą, jei šiuo pranašumu nebuvo pasinaudota;
• Ruošia rungtynių protokolą ir pateikia jį atitinkamiems oficialiems asmenims. Protokole yra informacija apie visus disciplinos veiksmus, kurių buvo imtasi prieš žaidėjus ir/arba komandų vadovus bei kitus incidentus, įvykusius prieš, per ar po rungtynių;
• Seka laiką, jeigu nėra specialaus pareigūno;
• Stabdo, suspenduoja ar užbaigia rungtynes, esant pažeidimams ar kokiam išoriniam įsikišimui;
• Skiria nuobaudas žaidėjams;
• Užtikrina, kad joks pašalinis asmuo neįeitų į aikštę;
• Stabdo rungtynes, jei, jo nuomone, žaidėjas yra rimtai sužeistas bei užtikrina, kad toks žaidėjas paliktų aikštę;
• Baudžia už rimtesnį nusižengimą, jei žaidėjas nusižengia daugiau nei vieną kartą tuo pačiu metu;

Teisėjo sprendimai:
Teisėjo sprendimai, susiję su žaidimu, yra galutiniai.

Sprendimai
1. Jei teisėjas bei antrasis teisėjas fiksuoja pražangą tuo pačiu metu ir jų sprendimai nesutinka, tuomet teisėjo sprendimas yra galutinis;
2. Abu tiek teisėjas, tiek antrasis teisėjas turi teisę įspėti arba pašalinti žaidėją, tačiau, esant nesutarimams, teisėjo sprendimas yra galutinis.

V taisyklė – Antrasis teisėjas
Galios ir pareigos
Antrasis teisėjas yra paskirtas veikti priešingoje aikštės pusėje negu teisėjas. Jam taip pat leidžiama naudoti švilpukus. Antrasis teisėjas padeda teisėjui kontroliuoti rungtynes remiantis žaidimo taisyklėmis.

Antrasis teisėjas taip pat:
• Turi teisę stabdyti žaidimą, esant taisyklių pažeidimui;
• Kartu su teisėju užtikrinti, kad keitimai vykdomi pagal taisykles.

VI taisyklė – Laikininkas ir trečiasis teisėjas
Pareigos
Asmuo, paskirtas fiksuoti laiką, (teisėjas laikininkas) ir trečiasis teisėjas yra skiriami. Jie sėdi už aikštės ribų ties vidurio linija toje pačioje pusėje, kaip ir keitimų zonos. Teisėjui laikininkui ir trečiajam teisėjui yra duodami šie įrankiai: tinkamas laikrodis (chronometras) ir būtina įranga skaičiuojamoms baudoms žymėti. Tai pateikia federacija arba klubas, kurių aikštėje vyksta varžybos.

Laikininkas
Užtikrina, kad rungtynių trukmė atitinka 8 taisyklės reikalavimus sekančiai:
• Įjungia laikrodį (chronometrą) po pirmo smūgio;
• Vėl įjungia laikrodį (chronometrą) po kamuolio įvedimo į aikštę, kai žaidimas atnaujinamas po įvarčio rungtynių pabaigoje, po smūgio nuo 6 m ar 10 m baudos taško;
• Užtikrinta, kad pašalinto žaidėjo komanda nepilna sudėtimi žais 2 min;
• Paskelbia pirmo kėlinio pabaigą, rungtynių pabaigą, rungtynių pratęsimo, kėlinių bei pertraukėlių pabaigas su švilpuko ar kito akustinio instrumento, skirtingo nuo teisėjų naudoj amo, pagalba;
• Skaičiuoja pirmas penkias baudas, gautas abiejų komandų, užregistruotas teisėjų rungtynių metu, bei duoda signalą, kai kuri nors iš komandų prasi žengia penktąjį kartą.

VII taisyklė – Rungtynių trukmė
Žaidimo periodai
Rungtynės trunka du kėlinius po 25 minučių. Kiekvienas kėlinys gali būti pratęsiamas baudos smūgiui ar laisvam smūgiui atlikti prieš komandą, kuri nusižengė daugiau nei penkis kartus.

Pertrauka tarp kėlinių
Pertrauka tarp kėlinių negali būti ilgesnė nei 5 minutės

Pradžia
Komanda, laimėjusi burtus sprendžia kuriuos vartus atakuos pirmojo kėlinio metu. Likusi komanda pradeda rungtynes. Laimėjusi burtus komanda pradeda antrą kėlinį. Antro kėlinio metu komandos pasikeičia vartais.

Pirmasis smūgis
Pirmuoju smūgiu pradedamos arba pratęsiamos varžybos:
• Rungtynių pradžioje;
• Įmušus įvartį;
• Antro kėlinio pradžioj e;
• Papildomo laiko metu (jei toks skiriamas). Įvartis yra užskaitomas, jei įmušamas pirmo smūgio metu.

Procedūra
• Visi žaidėjai yra savo aikštės pusėje;
• Komandos atliekančios pirmąjį smūgį priešininkai yra nutolę bent 3 metrus nuo kamuolio iki to momento, kol kamuolys yra žaidime;
• Kamuolys stovi ant centrinės žymos;
• Teisėjas duoda signalą;
• Kamuolys yra žaidime nuo to momento, kai yra paspirtas bei juda pirmyn;
• Žaidėjas, įvedęs kamuolį į žaidimą negali jo liesti antrąsyk iki tol, kol kamuolys yra paliečiamas kito žaidėjo.

Kai komanda pelno įvartį, kita komanda įveda kamuolį į žaidimą.

Pažeidimai /Nuobaudos
Jeigu žaidėjas paliečia kamuolį antrą kartą iki kamuolys yra paliečiamas kito žaidėjo, priešininkų komandai skiriamas netiesioginis laisvas smūgis, kuris yra mušamas nuo tos vietos, kurioje įvyko nusižengimas. Tačiau jeigu nusižengimas įvyksta priešininkų baudos aikštelėje, netiesioginis laisvas smūgis turi būti mušamas nuo baudos aikštelės linijos artimiausio taško tai vietai, kur įvyko nusižengimas. Bet kokiu kitu žaidimo pradžios procedūros pažeidimo atveju, kamuolio įvedimas į žaidimą yra pakartojamas.

VIII Taisyklė – Žaidimo pradžia ir atnaujinimas
Ginčas
Kamuolio išmetimas yra žaidimo pratęsimas po laikino sustabdymo, kuris yra būtinas, kai kamuolys yra žaidime ir kai iškart po žaidimo stabdymo kamuolys nepaliečia šoninės ar įvarčio linijos dėl kokios nors priežasties, neaprašytos kitose žaidimo taisyklėse.
Procedūra
Teisėjas numeta kamuolį į tą vietą, kurioje kamuolys buvo žaidimo stabdymo metu, išskyrus tuos atvejus, kai kamuolys buvo baudos aikštelėje; tuo atveju teisėjas meta kamuolį ant baudos aikštelės linijos taško, artimiausio tai vietai, kurioje kamuolys buvo žaidimo stabdymo metu.

Pažeidimai /Nuobaudos
Kamuolys metamas iš naujo, kai:
• Jis yra paliestas žaidėjo iki kontakto su žeme;
• Jei kamuolys išlekia už aikštės ribų, palietęs žemę, tačiau iki kontakto su žaidėju.

IX taisyklė. Kamuolys žaidime ir ne žaidime
Kamuolys ne žaidime
Kamuolys yra ne žaidime, kai:
• Jis pilnai kerta įvarčio ar šoninę liniją žeme arba oru;
• Žaidimas stabdomas teisėjo;
• Kamuolys paliečia lubas.

Kamuolys žaidime
Visais kitais atvejais kamuolys yra žaidime, įskaitant ir šiuos:
• Jis atšoka nuo vartų skersinio ant aikštės;
• Jis atšoka nuo kurio nors iš teisėjų, esančių aikštėje.

Sprendimai
Kai varžybos žaidžiamos uždaroje aikštėje ir kamuolys atsimuša į lubas, žaidimas yra atnaujinamas priešininkų komandos kamuolio smūgiavimu. Kamuolys smūgiuojamas nuo šoninės linijos taško, artimiausio tai vietai virš kurios kamuolys lietė lubas.

X Taisyklė – Pasiektas įvartis
Įvarčio pelnymas
Įvartis yra pelnomas, kai visas kamuolys kerta vartų liniją tarp vartų ir po vartų skersiniu, išskyrus tuos atvejus, kai kamuolys buvo metamas ar tyčia liestas atakuojančios komandos žaidėjo ranka, įskaitant ir vartininką bei išskyrus tuos atvejus, kurie yra aprašyti šiose taisyklėse.

Laimėjusi komanda
Rungtynes laimi komanda, įmušusi daugiau įvarčių. Jei abi komandos įmuša po vienodą skaičių įvarčių arba neįmuša įvarčių varžybos baigiasi lygiosiomis.

Varžybų taisyklės
Varžyboms, kurios baigiasi lygiosiomis, gali būti taikomos taisyklės, nurodančios pridedamą laiką ar baudos smūgius, siekiant išsiaiškinti rungtynių nugalėtoją.

XI Taisyklė. Pražangos ir nusižengimai

Už pražangas ir nusižengimus baudžiama:
Baudos smūgis
Priešininkų komandai skiriamas baudos smūgis šiais atvejais, kai teisėjas mano, kad yra naudojama per didelė jėga ar žaidėjas elgiasi neatsargiai ar nerūpestingai:
• Spyriai priešininkui ar bandymai įspirti;
• Žaidėjo pargriovimas ar bandymas pargriauti;
• Užšokimas ant priešininko;
• Priešininko fizinis puolimas, net ir kliudymas pečiu;
• Priešininko smūgiavimas ar bandymas smūgiuoti;
• Priešininko stūmimas.

Sekančiais keturiais atvejais, priešininkų komandai suteikiamas baudos smūgis:
• Kai žaidėjas laiko priešininką;
• Kai žaidėjas apspjauna priešininką;
• Čiuoždamas stengiasi žaisti su kamuoliu, kai kamuolys yra valdomas priešininkų komandos žaidėjo ar kai priešininkas stengiasi pasiekti kamuolį, išskyrus tuos atvejus, kai čiuožiantis žaidėjas yra vartininkas savo aikštelėje ir čiuožia atsargiai, nenaudodamas bereikalingai jėgos;
• Tyčia liečia kamuolį rankomis, išskyrus vartininką savo aikštelėje.

Baudos smūgis atliekamas nuo baudos vietos, išskyrus tuos atvejus, kai laisvas smūgis yra skiriamas besiginančiai komandai jos pačios baudos aikštelėje, tokiu atveju laisvas smūgis yra atliekamas nuo bet kokio taško baudos aikštelėje.

Aukščiau paminėti nusižengimai yra sudedamosios pražangos.

Baudinys
Baudinys skiriamas visais atvejais, kai žaidėjas padaro bet kokią minėtą pražangą savo baudos aikštelėje, nepaisant kamuolio pozicijos, tačiau kai kamuolys yra žaidime.

Laisvas smūgis
Laisvas smūgis skiriamas priešininkų komandai tais atvejais, kai vartininkas padaro vienas šių pražangų:
• Kai vartininkas liečia kamuolį ranka tyčia po to, kai kamuolys buvo tyčia jam paduotas komandos draugo;
• Vartininkas ranka ar koja liečia ar valdo kamuolį savo pusėje ilgiau nei penkias sekundes.

Laisvas smūgis taip pat yra skiriamas priešininkų komandai nuo tos vietos, kur įvyko pražanga, kai, teisėjo nuomone, žaidėjas:
• Pavojingai žaidžia;
• Tyčia lėtina priešininko žaidimą;
• Neleidžia vartininkui paleisti kamuolio iš rankų;
• Padaro bet kokią kitą pražangą, ankščiau nepaminėtą 11 taisyklėje dėl kurios stabdomas žaidimas įspėti ar pašalinti iš aikštės žaidėją.

Laisvas smūgis yra mušamas nuo artimiausios vietos, kur buvo įvykdyta pražanga, išskyrus tuos atvejus, kai pražanga buvo įvykdyta baudos aikštelėje, tokiu atveju laisvas smūgis yra mušamas nuo baudos linijos taško, artimiausio tai vietai, kur įvyko pražanga.

Drausminės sankcijos
Pražangos, už kurias žaidėjas yra įspėjamas (rodoma geltona kortelė)
Žaidėjas yra įspėjamas bei jam rodoma geltona kortelė šiais atvejais:
• Kai žaidėjas elgiasi nesportiškai;
• Kai žaidėjas žodžiu ar veiksmu išreiškia nesutikimą su teisėjo nuomone;
• Kai žaidėjas nuolatos pažeidžia žaidimo taisykles;
• Kai žaidėjas stabdo žaidimo pratęsimą;
• Kai žaidėjas nepaiso reikalavimo laikytis distancijos, mušant kampinį, įvedant kamuolį, mušant laisvą smūgį vartininkui išmetant kamuolį nuo vartų;
• Kai žaidėjas įeina į aikštę be teisėjo leidimo ar pažeidžia keitimo procedūrą;

Pražangos, už kurias žaidėjas išvaromas iš aikštės (rodoma raudona kortelė)
Žaidėjas yra išvaromas iš aikštės bei jam parodoma raudona kortelė, jei jis prasižengia sekančiai:
• Kai žaidėjas grubiai pažeidžia žaidimo taisykles;
• Kai žaidėjas elgiasi agresyviai;
• Kai žaidėjas apspjauna priešininką ar bet kokį kitą asmenį;
• Kai žaidėjas sutrukdo įvarčio mušimui tyčia liesdamas kamuolį ranka (išskyrus vartininką jo paties baudos aikštelėje)
• Kai žaidėjas sutrukdo priešininkui akivaizdžią įvarčio galimybę judėdamas į priekį bei nusižengdamas bauda, už kurią baudžiama laisvu smūgiu arba baudiniu;
• Kai žaidėjas naudoja įžeidžiamą kalbą;
• Kai žaidėjas gauna antrą įspėjimą tų pačių varžybų metu.

Sprendimai
Išvarytas iš aikštės žaidėjas negali įžengti į aikštę žaidimo metu bei negali sėdėti ant atsarginių žaidėjų suolelio. Atsarginis žaidėjas gali įžengti į aikštę praėjus dviem pilnom minutėm po to laiko, kai buvo išsiųstas komandos draugas, išskyrus tuos atvejus, kai dviejų minučių baudos metu buvo įmuštas įvartis bei gavus teisėjo laikininko leidimą.
Tokiais atvejais taikomos sekančios sąlygos:
• Jeigu žaidžia 5 žaidėjai prieš 4, komanda, turinti didesnę įvarčių persvarą, komandai, turinčiai 4 žaidėjus, leidžiama pasikviesti 5 žaidėją;
• Jeigu abiejų komandų sudėtyje yra po 4 žaidėjus ir įmušamas įvartis, komandų sudėtis lieka nepakitus;
• Jeigu žaidžia 5 žaidėjai prieš 3, ar 4 prieš 3 bei komanda su didesniu žaidėjų skaičiumi įmuša įvartį, komanda, kurioje žaidžia 3 žaidėjai gali būti papildyta vienu žaidėju;
• Jei abi komandos žaidžia su 3 žaidėjais ir įmušamas įvartis, abi komandos lieka su tuo pačiu žaidėjų skaičiumi;
• Jeigu komanda su mažesniu žaidėjų skaičiumi įmuša įvartį, žaidimas tęsiamas nepakeičiant žaidėjų skaičiaus.

XII Taisyklė – Pražangos
Pražangų tipai
Baudos smūgiai yra tiesioginiai arba netiesioginiai.
Tiek laisvi, tiek baudos smūgiai turi būti mušami, kai kamuolys stovi stabiliai bei mušantis smūgį žaidėjas negali liesti kamuolio antrą kartą iki to laiko, kol kamuolys nėra paliestas kito žaidėjo.

Baudos smūgis (tiesioginis smūgis)
Jeigu baudos smūgiu įmušamas įvartis į priešininko vartus, įvartis yra įskaitomas.

Laisvas smūgis (netiesioginis smūgis)
Įvartis yra įskaitomas jei kamuolys paliečia kitą žaidėją prieš įkrisdamas į vartus.

Smūgio pozicija
Visi priešininkai turi būti nutolę bent 3 metrus nuo kamuolio iki to momento, kol kamuolys ne žaidime. Kamuolys yra žaidime nuo to momento, kai jis yra spirtas ar paliestas. Kai besiginanti komanda muša baudos smūgį nuo savo baudos aikštelės, kamuolys yra iš karto žaidime nuo to momento, kai jis palieka baudos aikštelę.

Nusižengimai/Nuobaudos
Jeigu laisvo smūgio metu priešininkas yra arčiau kamuolio, nei reikalaujama distancija:
• Smūgis mušamas iš naujo.
Jeigu žaidėjas paliečia kamuolį antrą kartą kai kamuolys yra žaidime:
• Priešininkų komandai skiriamas laisvas smūgis, kuris turi būti mušamas nuo vietos, artimiausios pražangos vietai. Jeigu pražanga įvyko baudos aikštelėje, laisvas smūgis mušamas nuo baudos aikštelės taško, artimiausio tai vietai, kur įvyko pražanga.
Jeigu komanda, mušdama laisvą smūgį, užlaiko kamuolį daugiau nei 4 sekundes:
• Priešininkų komandai skiriamas laisvas smūgis.

Signalai
Baudos smūgis:
• teisėjas ištiesia vieną ranką horizontaliai ir nukreipia ją į tą pusę iš kurios turi būti mušamas baudos smūgis. Jeigu bauda yra laikoma skaičiuojama, teisėjas kitos rankos pirštu parodo į žemę taip informuodamas teisėją arba kitą pareigūną, esantį prie teisėjo stalo apie tai, kad bauda yra įskaičiuojama.

Laisvas smūgis:
• Teisėjas duoda signalą mušti laisvą smūgį, pakeldamas vieną ranką virš galvos. Jis lieka šioje pozicijoje iki to momento, kol kamuolys yra mušamas ir paliečia kitą žaidėją arba kamuolys išlekia iš žaidimo.

XIII taisyklė – Skaičiuojamos baudos
Skaičiuojamos baudos
• Tai baudos, kurios yra baudžiamos baudos smūgiu, kaip aprašyta 11 taisyklėje;
• Pirmos penkios kiekvienos komandos apskaičiuojamos baudos yra žymimos varžybų protokole.

Smūgio pozicija
Pirmoms penkioms kiekvienos komandos baudoms kiekviename kėlinyje:
• Priešininkų komandos žaidėjai gali suformuoti sienelę, siekiant atmušti smūgį;
• Visi priešininkai turi būti nutolę nuo kamuolio bent 3 metrus iki to momento, kai kamuolys bus žaidime;
• Iš priešininko smūgio įmuštas įvartis bus užskaitomas.

Pradedant šeštąja skaičiuojama bauda bet kuriai komandai ir kiekviename kėlinyje:
• Priešininkų komandos žaidėjai negali suformuoti sienelės apsiginti nuo smūgio;
• Žaidėjas, mušantis 10 m. smūgį turi būti tinkamai identifikuotas;
• Vartininkas turi likti savo baudos aikštelėje bei būti nutolęs bent 5 m nuo kamuolio;
• Visi žaidėjai turi būti nutolę bent 5 m. nuo kamuolio ir negali trukdyti žaidėjui mušti smūgį. Nei vienas žaidėjas negali peržengti šios įsivaizduojamos linijos iki to momento, kol kamuolys yra paliečiamas ar žaidžiamas.

Procedūra (nuo šeštosios ir visoms sekančioms skaičiuojamoms baudoms)
• Žaidėjas, mušantis 10 m. smūgį privalo jį mušti, stengdamasis pelnyti įvartį bei negali perduoti kamuolio kitam žaidėjui;
• Kai mušamas 10 m. smūgis, joks žaidėjas negali liesti kamuolio iki to momento, kol kamuolį paliečia vartininkas, ar kamuolys atsimuša nuo vartų skersinių arba išlekia iš aikštės ribų;
• Jei žaidėjas nusižengia priešininkų komandos aikštelės pusėje ar savo aikštelės pusėje prieš įsivaizduojamą liniją, kuri yra lygiagreti vidurio linijai bei kerta antrą baudos tašką, esantį 10 m. nuo vartų linijos, ir ši bauda yra šeštoji skaičiuojama komandos bauda, mušamas smūgis nuo antro baudos taško. Antras baudos taškas yra aprašytas 1 taisyklėje. Smūgis turi būti mušamas taip, kaip nurodoma skyriuje „Baudos smūgio pozicija”;
• Jeigu žaidėjas padaro šeštą savo komandos baudą savo aikštelės pusėje prieš 10 m liniją ir vartų liniją, tačiau už baudos aikštelės ribų, komanda, gavusi teisę mušti laisvą smūgį, gali pasirinkti jį mušti nuo antro baudos taško arba nuo tos vietos, kur įvyko nusižengimas;
• Pasibaigus kiekvienam kėliniui ar kiekvieno pratęsimo kėlinio pabaigoje privalo būti skiriamas papildomas laikas 10 m smūgiams atlikti;
• Jeigu žaidimas yra pratęsiamas, visos antro kėlinio baudos yra toliau skaičiuojamos pratęsime.

Nusižengimai/Nuobaudos
Jeigu besiginančios komandos žaidėjas nusižengia šiai taisyklei:
• Smūgis yra kartojamas tik tuo atveju, jei įvartis nebuvo įmuštas;
• Jeigu įvartis yra pelnytas, smūgis nebekartojamas.
Jeigu mušančios laisvą smūgį komandos žaidėjas nusižengia šiai taisyklei:
• Smūgis yra kartojamas, jeigu įvartis yra pelnomas;
• Smūgis nekartoj amas, jeigu įvartis nepelnomas.
Jeigu mušantis 10 m smūgį žaidėjas nusižengia šiai taisyklei po to, kai kamuolys yra žaidime:
• Priešininkų komandai skiriamas laisvas smūgis nuo tos vietos, kur įvyko nusižengimas, išskyrus tuos atvejus, kai nusižengta buvo baudos aikštelėje, tokiu atveju, laisvas smūgis yra mušamas nuo baudos linijos taško, artimiausio tam taškui, kur įvyko nusižengimas.

XIV Taisyklė – Baudinys
Komandai, padariusiai nusižengimą, už kurį baudžiama baudos smūgiu, skiriamas baudinys tais atvejais, kai nusižengimas atliekamas savo baudos aikštelėje ir kai kamuolys yra žaidime.
Mušant baudinį pelnytas įvartis yra užskaitomas.
Kiekvieno kėlinio pabaigoje ar kiekvieno pratęsimo pabaigoje skiriamas laikas baudiniams mušti.

Kamuolio ir žaidėjų pozicija
Kamuolys:
• Padedamas ant baudinio taško.
Žaidėjas, mušantis baudinį:
• Yra tinkamai identifikuotas.
Besiginantis vartininkas:
• Stovi ant savo vartų linijos, prieš smūgiuojantį žaidėją bei tarp virpstų iki to momento, kol mušamas kamuolys.
Kiti žaidėjai:
• Yra aikštėje;
• Už baudos aikštelės ribų;
• Už baudos taško arba šone jo;
• Nutolę bent 5 m nuo baudos taško.

Procedūra
• Žaidėjas, mušantis baudinį, spiria kamuolį pirmyn;
• Jis negali paliesti kamuolio antrą kartą, kol jo nepalietė kitas žaidėjas;
• Kamuolys yra žaidime nuo to momento, kai yra paspirtas ir pajuda pirmyn.

Nusižengimai /Nuobaudos
Jeigu besiginančios komandos žaidėjas pažeidžia šią taisyklę:
• Baudinys kartojamas, jeigu nebuvo pelnytas įvartis;
• Baudinys nekartoj amas, jeigu įvartis buvo pelnytas.
Jeigu mušančios baudinį komandos žaidėjas nusižengia šiai taisyklei:
• Baudinys yra kartojamas, jeigu buvo pelnytas įvartis;
• Baudinys nekartojamas, jeigu įvartis nebuvo pelnytas.
Jeigu mušantis baudinį žaidėjas pažeidžia šią taisyklę po to, kai kamuolys yra žaidime:
• Priešininkų komandai skiriamas laisvas smūgis. Smūgis turi būti mušamas nuo tos vietos, kur įvyko pažeidimas, išskyrus tuos atvejus, kai pažeidimas įvyko baudos aikštelėje, tuo atveju, laisvas smūgis yra mušamas nuo baudos linijos taško, artimiausio tai vietai, kur įvyko nusižengimas.

XV taisyklė – Kamuolio įvedimas iš užribio
Kamuolio įvedimas iš užribio yra priemonė atnaujinti žaidimą. Šiuo smūgiu įmuštas įvartis neužskaitomas. Šis smūgis skiriamas, kai:
• Visas kamuolys kerta šoninę liniją oru, žeme arba atsimuša į lubas;
• Nuo tos vietos, kur jis kirto šoninę liniją smūgiuoja paskutinio žaidėjo, lietusio kamuolį, priešininkų komandos žaidėjas.

Kamuolio ir žaidėjų pozicija:
Kamuolys:
• Turi stovėti ant šoninės linijos;
• Gali būti smūgiuojamas bet kokia kryptimi.
Smūgiuojantis žaidėjas:
• Kamuolio smūgiavimo momentu vieną pėdą ar jos dalį yra padėjęs ant šoninės linijos arba ant žemės už šoninės linijos.
Besiginančios komandos žaidėjas:
• Turi būti nutolęs ne mažiau kaip 3 m nuo tos vietos, kur smūgiuojamą.

Procedūra
• Smūgiuojantis žaidėjas privalo atnaujinti žaidimą per 5 sekundes nuo kamuolio valdymo momento pradžios;
• Smūgiuojantis žaidėjas negali liesti kamuolio antrą kartą tol, kol kamuolio nepalietė kitas žaidėjas;
• Kamuolys yra žaidime iškart nuo to momento, kai buvo paliestas.

Nusižengimai /Nuobaudos
Laisvas smūgis skiriamas priešininkų komandai, kai:
• Atnaujinantis žaidimą žaidėjas paliečia kamuolį antrą kartą, kol kamuolys nebuvo paliestas kito žaidėjo. Laisvas smūgis smūgiuojamas nuo tos vietos, kur įvyko nusižengimas, išskyrus tuos atvejus, kai nusižengta baudos aikštelėje, tokiu atveju smūgiuojamas nuo baudos linijos taško, artimiausio tam taškui, kur įvyko nusižengimas.

Priešininkų komandos žaidėjas smūgiuoja iš naujo, jei:
• Pirmąsyk žaidimo atnaujinimo smūgis buvo atliktas neteisingai;
• Smūgiuota buvo ne iš tos vietos, kur kamuolys kirto šoninę liniją;
• Smūgiuota ilgiau nei per 5 sekundes;
• Įvyko bet koks kitas nusižengimas žaidimo taisyklėms.

XVI taisyklė – Išmetimas nuo vartų
Išmetimas nuo vartų
Tai žaidimo atnaujinimo metodas.
Išmetimu nuo vartų pelnytas įvartis neužskaitomas.

Išmetimas nuo vartų skiriamas kai:
• Visas kamuolys, smūgiuotas atakuojančios komandos kerta vartų liniją oru ar žeme, tačiau įvartis nėra užskaitomas pagal 10 taisyklės nuostatas.

Procedūra
• Kamuolys yra metamas iš bet kokio baudos aikštelės taško. Kamuolį meta besiginančios komandos vartininkas;
• Priešininkų komandos žaidėjai privalo likti už baudos aikštelės ribų iki to momento, kol kamuolys yra žaidime;
• Vartininkas negali paliesti kamuolio antrą kartą, kol jo nepalietė priešininkas arba kol kamuolys nekirto vidurio linijos;
• Kamuolys yra žaidime nuo to momento, kai jis yra išmestas iš baudos aikštelės.

Nusižengimai/Nuobaudos
Jeigu kamuolys nėra išmetamas už baudos aikštelės ribų:
• Veiksmas yra pakartojamas.
Jeigu vartininkas paliečia kamuolį antrą kartą, iki to momento, kol kamuolys nėra paliestas kito žaidėjo bei nėra kirtęs vidurio linijos:
• Priešininkų komandai skiriamas laisvas smūgis, mušamas nuo tos vietos, kur įvyko pražanga, išskyrus tuos atvejus, kai nusižengta baudos aikštelėje, tokiu atveju smūgis mušamas nuo baudos linijos taško, artimiausio tai vietai, kur įvyko nusižengimas.
Jeigu kamuolys neišmetamas per 5 sekundes:
• Priešininkų komandai skiriamas laisvas smūgis, mušamas nuo baudos linijos taško, artimiausio tai vietai, kur įvyko nusižengimas.

XVII taisyklė – Kampinis smūgis
Kampiniu smūgiu atnaujinamas žaidimas.
Kampiniu smūgiu galima pelnyti įvartį.
Kampinis smūgis skiriamas, kai:
• Visas kamuolys, paliestas besiginančios komandos žaidėjo kerta vartų liniją oru ar žeme, tačiau įvartis nėra užskaitomas pagal 10 taisyklės nuostatas.

Procedūra
• Kamuolys pastatomas tiksliai artimiausiame kampe;
• Priešininkai nutolę ne mažiau kaip 3 m nuo kamuolio iki to momento, kol kamuolys yra žaidime;
• Kamuolys yra žaidime nuo to momento, kai buvo spirtas ar paliestas;
• Kamuolį paspyręs ar palietęs žaidėjas negali liesti kamuolio antrą kartą, kol jo nepalietė kitas žaidėjas.
Nusižengimai/Nuobaudos
Priešininkų komandai skiriamas laisvas smūgis, jei:
• Žaidėjas, atlikęs kampinį smūgį, paliečia kamuolį antrą sykį iki to momento, kol kamuolys buvo paliestas kito žaidėjo. Laisvas smūgis atliekamas nuo tos vietos, kur įvyko nusižengimas;
• Kampinis smūgis nėra atliekamas per 5 sekundes; tokiu atveju skiriamas laisvas smūgis, atliekamas iš kampo.

Esant visiems kitiems nusižengimams:
• Kampinis smūgis mušamas iš naujo.

Procedūros, atliekamos, siekiant išaiškinti rungtynių laimėtoją
Tais atvejais, kai varžybų taisyklės reikalauja išaiškinti varžybų nugalėtoją, rungtynėms, pasibaigusioms lygiosiomis skiriamas papildomas laikas bei mušami smūgiai nuo baudos linijos.

Papildomas laikas
„Papildomu laiku” vadinami du 5 minučių trukmės laiko periodai.
Jeigu papildomo laiko metu nėra išaiškintas nugalėtojas, rungtynių pabaiga nustatoma baudiniais.

Procedūros, atliekamos, siekiant išaiškinti rungtynių laimėtoją
Baudiniai, atliekami po papildomo laiko
• Teisėjas parenka vartus, į kuriuos bus smūgiuojama;
• Teisėjas meta monetą, lažybas atspėjusios komandos kapitonas sprendžia ar mušti pirmą ar antrą smūgį;
• Kiekviena komanda smūgiuoja po penkis kartus, išskyrus žemiau aprašytus atvejus;
• Komandos smūgiuoja po vieną smūgį, pasikeisdamos;
• Jeigu viena iš komandų pelno daugiau įvarčių ir yra aišku, kad nugalės ir tuo atveju, jei priešininkų komanda pelnys visus likusius įvarčius, smūgiai nebemušami;
• Jeigu atlikus po penkis smūgius, komandos pelnė tiek pat įvarčių arba nepelnė nei vieno, smūgiai mušami tol, kol viena iš komandų pelno vienu įvarčiu daugiau nei kita, su tiek pat bandymų;
• Kiekvienas smūgis yra atliekamas vis kito žaidėjo. Žaidėjas gali smūgiuoti antrą kartą, tik jei visi komandos žaidėjai, žaidžiantys rungtynėse jau smūgiavo;
• Komandos žaidėjas gali pasikeisti vietomis su vartininku bet kuriuo momentu, kai mušami smūgiai nuo baudos taško;
• Tik žaidėjai ir rungtynių pareigūnai gali būti aikštėje smūgių nuo baudos taško mušimo metu;
• Visi žaidėjai, išskyrus smūgiuojantį žaidėją bei abu vartininkus privalo likti priešingoje aikštės pusėje;
• Prieš pradedant smūgiuoti nuo baudos taško, teisėjas privalo užtikrinti, kad priešingoje aikštės pusėje liktų vienodas abiejų komandų žaidėjų skaičius, kurie smūgiuos nuo baudos taško.