Posts Tagged ‘salės futbolo taisyklės’

Salės futbolo taisyklės

I Taisyklė – Aikštė
Baudos aikštelė:
Baudos aikštelė yra apibrėžta šiais kriterijais:
Nuo kiekvieno vartų virpsto brėžiamas ketvirtadalis apskritimo, kūno spindulys yra 6 m; ši linija brėžiama nuo vartų linijos, apskritinių taškus jungia 3,16 m ilgio linija, lygiagreti vartų linijai.
Lenkta linija, ribojanti baudos aikštelės išorės ribą, vadinama baudos aikštelės linija.

Baudinio taškas
Baudinio taškas žymimas 6 m nuo vartų skersinių vidurio taško.

Antras baudinio taškas
Antras baudinio taškas žymimas l0 m nuo vartų skersinio vidurio taško.

Kampinio vieta
Nuo linijų susikirtimo taško brėžiamas 25 cm spindulio ketvirtis apskritimo.

Keitimo zonos
Keitimo zonos yra toje pačioje aikštės pusėje kaip ir komandų atsarginių suoleliai bei yra priešais atsarginių suolelius. Tai ir yra vieta, į kurią įžengia žaidėjai prieš/po keitimo.

Vartai
Vartai turi stovėti vartų linijų centre. Vartai sudaryti iš dviejų šoninių virpstų lygiagrečių vienas kitam, bei sujungti viršutiniu skersiniu.
Atstumas tarp šoninių skersinių – 3 m, atstumas nuo žemės iki viršutinio skersinio – 2 m. Visų skersinių plotis ir gylis yra 8 cm; vartų tinklas gali būti padarytas iš džiuto, nailono arba kanapių. Tinklas apačioje tvirtinamas prie lenktų skersinių arba adekvačios atramos. Vartų gylis (atstumas nuo vartų linijos iki atramos pabaigos) turi būti mažiausiai 80 cm viršuje ir 100 cm apačioje.

II taisyklė – Žaidėjų skaičius
Žaidėjai
Rungtynės žaidžiamos dviejų komandų, susidedančių ne daugiau kaip iš 5 žaidėjų, kurių vienas yra vartininkas.

Keitimo procedūra
Bet kokiose varžybose, žaidžiamose pagal taisykles, FIFA, konfederacijų ar asociacijų lygyje, leidžiami keitimai. Daugiausia leidžiama turėti 7 atsarginius žaidėjus. Keitimų skaičius rungtynių metu nėra ribojamas, pakeistas žaidėjas turi grįžti į aikštelę, keisdamas kitą žaidėją.
Keitimas atliekamas, kai kamuolys yra arba nėra žaidime, pagal žemiau išvardintus reikalavimus:
• Žaidėjas privalo išeiti iš aikštės per savo komandos keitimo zoną;
• Žaidėjas privalo įeiti į aikštę per savo komandos keitimo zoną, tačiau jis turi palaukti, kol žaidėjas, kurį jis keičia, pilnai peržengia šoninę liniją;
• Keitimas vyksta teisėjui kontroliuojant ir jo jurisdikcijoje;
• Keitimas laikomas baigtu tuomet, kai pasikeitęs žaidėjas tampa aktyviu ir kai pakeistas žaidėjas nebėra aktyvus žaidėjas.

Vartininkas gali keistis vietomis su bet kuriuo kitu žaidėju.

Pažeidimai/Nuobaudos
Jeigu keitimo metu atsarginis žaidėjas įžengia į aikštę iš jos dar neišėjus keičiamam žaidėjui:
• Žaidimas stabdomas;
• Keičiamam žaidėjui liepiama palikti aikštę;
• Atsarginis žaidėjas yra įspėjamas, jam rodoma geltona kortelė;
• Žaidimas priešininkų komandoje atnaujinamas iš naujo iš tos vietos, kur kamuolys buvo žaidimo sustabdymo metu, laisvu smūgiu. Jei kamuolys buvo baudos aikštelėje, laisvas smūgis atliekamas nuo baudos aikštelės linijos taško, artimiausio pozicijai, kai žaidimas buvo sustabdytas.

Jeigu keitimo metu, atsarginis žaidėjas įeina į aikštę arba keičiamas žaidėjas palieka aikštę ne per keitimo zoną:
• Žaidimas stabdomas;
• Prasižengęs žaidėjas įspėjamas, jam rodoma geltona kortelė;
• Žaidimas atnaujinamas iš naujo priešininkų komandos iš vietos, kur kamuolys buvo žaidimo sustabdymo metu, laisvu smūgiu. Jei kamuolys buvo baudos aikštelėje, laisvas smūgis atliekamas nuo baudos aikštelės linijos taško, artimiausio pozicijai, ties kuria žaidimas buvo sustabdytas.

Sprendimai
• Rungtynių pradžioje kiekviena komanda privalo turėti po 5 žaidėjus;
• Jeigu rungtynių metu bet kurioje iš komandų lieka mažiau kaip 3 žaidėjai (įskaitant vartininką) – rungtynės stabdomos.

III taisyklė – Žaidėjo apranga
Saugumas
Žaidėjai rungtynių metu negali nešioti ar dėvėti nieko, kas būtų pavojinga jam pačiam ar kitiems žaidėjams, įskaitant bet kokius papuošalus.

Pagrindinė apranga
Pagrindinė žaidėjų ekipiruotė:
• Marškinėliai;
• Kelnaitės- jei po jomis dėvimos termo – kelnaitės, jos turi būti tokios pačios spalvos kaip ir kelnaitės;
• Blauzdinės (getros);
• Apsaugos blauzdoms;
• Avalynė – leidžiama avalynė yra drobiniai arba švelnios odos treniruočių ar gimnastikos bateliai su guminiu ar pan. medžiagos padu.

Marškinėliai
• Ant marškinėlių nugaros privalo būti numeris;
• Skaičių spalva turi būti skirtinga nei marškinėlių spalva.

Apsaugos
• Privalo būti pilnai uždengtos blauzdinėmis;
• Turi būti pagamintos iš tinkamos medžiagos (gumos, plastiko ar panašios medžiagos);

Vartininkai
• Jam leidžiama dėvėti ilgas kelnes;
• Kiekvienas vartininkas privalo dėvėti aprangą, kurių spalva kitokia nei kitų žaidėjų bei teisėjų;
• Jei vartininkas keičiamas kitu žaidėju, ant to žaidėjo marškinėlių privalo būti žaidėjo numeris.

Pažeidimai/Nuobaudos
Esant bet kuriam iš šios taisyklės pažeidimų:
• Pažeidęs taisyklę žaidėjas privalo palikti aikštę ir susitvarkyti aprangą ar užsidėti bet kurią trūkstamą ekipiruotės dalį. Žaidėjas prieš grįždamas į aikštę turi pranešti apie tai vienam iš teisėjų, o šis privalo patikrinti, ar ekipiruotė pilna ir tvarkinga.

IV taisyklė – Teisėjas
Kiekvienos varžybos yra valdomos ir kontroliuojamos teisėjo, kuris turi pilnateisę laikytis žaidimo taisyklių varžybose, kurioms yra paskirtas, nuo to momento, kai jis įeina į aikštelę, kur vyks varžybos iki to momento, kai jis išeis iš aikštelės.

Galios ir pareigos
Teisėjas:
• Laikosi žaidimo taisyklių;
• Leidžia tęsti žaidimą, kai komanda, prieš kurią buvo prasižengta pasinaudoja pranašumu ir baudžia nusižengusią komandą, jei šiuo pranašumu nebuvo pasinaudota;
• Ruošia rungtynių protokolą ir pateikia jį atitinkamiems oficialiems asmenims. Protokole yra informacija apie visus disciplinos veiksmus, kurių buvo imtasi prieš žaidėjus ir/arba komandų vadovus bei kitus incidentus, įvykusius prieš, per ar po rungtynių;
• Seka laiką, jeigu nėra specialaus pareigūno;
• Stabdo, suspenduoja ar užbaigia rungtynes, esant pažeidimams ar kokiam išoriniam įsikišimui;
• Skiria nuobaudas žaidėjams;
• Užtikrina, kad joks pašalinis asmuo neįeitų į aikštę;
• Stabdo rungtynes, jei, jo nuomone, žaidėjas yra rimtai sužeistas bei užtikrina, kad toks žaidėjas paliktų aikštę;
• Baudžia už rimtesnį nusižengimą, jei žaidėjas nusižengia daugiau nei vieną kartą tuo pačiu metu;

Teisėjo sprendimai:
Teisėjo sprendimai, susiję su žaidimu, yra galutiniai.

Sprendimai
1. Jei teisėjas bei antrasis teisėjas fiksuoja pražangą tuo pačiu metu ir jų sprendimai nesutinka, tuomet teisėjo sprendimas yra galutinis;
2. Abu tiek teisėjas, tiek antrasis teisėjas turi teisę įspėti arba pašalinti žaidėją, tačiau, esant nesutarimams, teisėjo sprendimas yra galutinis.

V taisyklė – Antrasis teisėjas
Galios ir pareigos
Antrasis teisėjas yra paskirtas veikti priešingoje aikštės pusėje negu teisėjas. Jam taip pat leidžiama naudoti švilpukus. Antrasis teisėjas padeda teisėjui kontroliuoti rungtynes remiantis žaidimo taisyklėmis.

Antrasis teisėjas taip pat:
• Turi teisę stabdyti žaidimą, esant taisyklių pažeidimui;
• Kartu su teisėju užtikrinti, kad keitimai vykdomi pagal taisykles.

VI taisyklė – Laikininkas ir trečiasis teisėjas
Pareigos
Asmuo, paskirtas fiksuoti laiką, (teisėjas laikininkas) ir trečiasis teisėjas yra skiriami. Jie sėdi už aikštės ribų ties vidurio linija toje pačioje pusėje, kaip ir keitimų zonos. Teisėjui laikininkui ir trečiajam teisėjui yra duodami šie įrankiai: tinkamas laikrodis (chronometras) ir būtina įranga skaičiuojamoms baudoms žymėti. Tai pateikia federacija arba klubas, kurių aikštėje vyksta varžybos.

Laikininkas
Užtikrina, kad rungtynių trukmė atitinka 8 taisyklės reikalavimus sekančiai:
• Įjungia laikrodį (chronometrą) po pirmo smūgio;
• Vėl įjungia laikrodį (chronometrą) po kamuolio įvedimo į aikštę, kai žaidimas atnaujinamas po įvarčio rungtynių pabaigoje, po smūgio nuo 6 m ar 10 m baudos taško;
• Užtikrinta, kad pašalinto žaidėjo komanda nepilna sudėtimi žais 2 min;
• Paskelbia pirmo kėlinio pabaigą, rungtynių pabaigą, rungtynių pratęsimo, kėlinių bei pertraukėlių pabaigas su švilpuko ar kito akustinio instrumento, skirtingo nuo teisėjų naudoj amo, pagalba;
• Skaičiuoja pirmas penkias baudas, gautas abiejų komandų, užregistruotas teisėjų rungtynių metu, bei duoda signalą, kai kuri nors iš komandų prasi žengia penktąjį kartą.

VII taisyklė – Rungtynių trukmė
Žaidimo periodai
Rungtynės trunka du kėlinius po 25 minučių. Kiekvienas kėlinys gali būti pratęsiamas baudos smūgiui ar laisvam smūgiui atlikti prieš komandą, kuri nusižengė daugiau nei penkis kartus.

Pertrauka tarp kėlinių
Pertrauka tarp kėlinių negali būti ilgesnė nei 5 minutės

Pradžia
Komanda, laimėjusi burtus sprendžia kuriuos vartus atakuos pirmojo kėlinio metu. Likusi komanda pradeda rungtynes. Laimėjusi burtus komanda pradeda antrą kėlinį. Antro kėlinio metu komandos pasikeičia vartais.

Pirmasis smūgis
Pirmuoju smūgiu pradedamos arba pratęsiamos varžybos:
• Rungtynių pradžioje;
• Įmušus įvartį;
• Antro kėlinio pradžioj e;
• Papildomo laiko metu (jei toks skiriamas). Įvartis yra užskaitomas, jei įmušamas pirmo smūgio metu.

Procedūra
• Visi žaidėjai yra savo aikštės pusėje;
• Komandos atliekančios pirmąjį smūgį priešininkai yra nutolę bent 3 metrus nuo kamuolio iki to momento, kol kamuolys yra žaidime;
• Kamuolys stovi ant centrinės žymos;
• Teisėjas duoda signalą;
• Kamuolys yra žaidime nuo to momento, kai yra paspirtas bei juda pirmyn;
• Žaidėjas, įvedęs kamuolį į žaidimą negali jo liesti antrąsyk iki tol, kol kamuolys yra paliečiamas kito žaidėjo.

Kai komanda pelno įvartį, kita komanda įveda kamuolį į žaidimą.

Pažeidimai /Nuobaudos
Jeigu žaidėjas paliečia kamuolį antrą kartą iki kamuolys yra paliečiamas kito žaidėjo, priešininkų komandai skiriamas netiesioginis laisvas smūgis, kuris yra mušamas nuo tos vietos, kurioje įvyko nusižengimas. Tačiau jeigu nusižengimas įvyksta priešininkų baudos aikštelėje, netiesioginis laisvas smūgis turi būti mušamas nuo baudos aikštelės linijos artimiausio taško tai vietai, kur įvyko nusižengimas. Bet kokiu kitu žaidimo pradžios procedūros pažeidimo atveju, kamuolio įvedimas į žaidimą yra pakartojamas.

VIII Taisyklė – Žaidimo pradžia ir atnaujinimas
Ginčas
Kamuolio išmetimas yra žaidimo pratęsimas po laikino sustabdymo, kuris yra būtinas, kai kamuolys yra žaidime ir kai iškart po žaidimo stabdymo kamuolys nepaliečia šoninės ar įvarčio linijos dėl kokios nors priežasties, neaprašytos kitose žaidimo taisyklėse.
Procedūra
Teisėjas numeta kamuolį į tą vietą, kurioje kamuolys buvo žaidimo stabdymo metu, išskyrus tuos atvejus, kai kamuolys buvo baudos aikštelėje; tuo atveju teisėjas meta kamuolį ant baudos aikštelės linijos taško, artimiausio tai vietai, kurioje kamuolys buvo žaidimo stabdymo metu.

Pažeidimai /Nuobaudos
Kamuolys metamas iš naujo, kai:
• Jis yra paliestas žaidėjo iki kontakto su žeme;
• Jei kamuolys išlekia už aikštės ribų, palietęs žemę, tačiau iki kontakto su žaidėju.

IX taisyklė. Kamuolys žaidime ir ne žaidime
Kamuolys ne žaidime
Kamuolys yra ne žaidime, kai:
• Jis pilnai kerta įvarčio ar šoninę liniją žeme arba oru;
• Žaidimas stabdomas teisėjo;
• Kamuolys paliečia lubas.

Kamuolys žaidime
Visais kitais atvejais kamuolys yra žaidime, įskaitant ir šiuos:
• Jis atšoka nuo vartų skersinio ant aikštės;
• Jis atšoka nuo kurio nors iš teisėjų, esančių aikštėje.

Sprendimai
Kai varžybos žaidžiamos uždaroje aikštėje ir kamuolys atsimuša į lubas, žaidimas yra atnaujinamas priešininkų komandos kamuolio smūgiavimu. Kamuolys smūgiuojamas nuo šoninės linijos taško, artimiausio tai vietai virš kurios kamuolys lietė lubas.

X Taisyklė – Pasiektas įvartis
Įvarčio pelnymas
Įvartis yra pelnomas, kai visas kamuolys kerta vartų liniją tarp vartų ir po vartų skersiniu, išskyrus tuos atvejus, kai kamuolys buvo metamas ar tyčia liestas atakuojančios komandos žaidėjo ranka, įskaitant ir vartininką bei išskyrus tuos atvejus, kurie yra aprašyti šiose taisyklėse.

Laimėjusi komanda
Rungtynes laimi komanda, įmušusi daugiau įvarčių. Jei abi komandos įmuša po vienodą skaičių įvarčių arba neįmuša įvarčių varžybos baigiasi lygiosiomis.

Varžybų taisyklės
Varžyboms, kurios baigiasi lygiosiomis, gali būti taikomos taisyklės, nurodančios pridedamą laiką ar baudos smūgius, siekiant išsiaiškinti rungtynių nugalėtoją.

XI Taisyklė. Pražangos ir nusižengimai

Už pražangas ir nusižengimus baudžiama:
Baudos smūgis
Priešininkų komandai skiriamas baudos smūgis šiais atvejais, kai teisėjas mano, kad yra naudojama per didelė jėga ar žaidėjas elgiasi neatsargiai ar nerūpestingai:
• Spyriai priešininkui ar bandymai įspirti;
• Žaidėjo pargriovimas ar bandymas pargriauti;
• Užšokimas ant priešininko;
• Priešininko fizinis puolimas, net ir kliudymas pečiu;
• Priešininko smūgiavimas ar bandymas smūgiuoti;
• Priešininko stūmimas.

Sekančiais keturiais atvejais, priešininkų komandai suteikiamas baudos smūgis:
• Kai žaidėjas laiko priešininką;
• Kai žaidėjas apspjauna priešininką;
• Čiuoždamas stengiasi žaisti su kamuoliu, kai kamuolys yra valdomas priešininkų komandos žaidėjo ar kai priešininkas stengiasi pasiekti kamuolį, išskyrus tuos atvejus, kai čiuožiantis žaidėjas yra vartininkas savo aikštelėje ir čiuožia atsargiai, nenaudodamas bereikalingai jėgos;
• Tyčia liečia kamuolį rankomis, išskyrus vartininką savo aikštelėje.

Baudos smūgis atliekamas nuo baudos vietos, išskyrus tuos atvejus, kai laisvas smūgis yra skiriamas besiginančiai komandai jos pačios baudos aikštelėje, tokiu atveju laisvas smūgis yra atliekamas nuo bet kokio taško baudos aikštelėje.

Aukščiau paminėti nusižengimai yra sudedamosios pražangos.

Baudinys
Baudinys skiriamas visais atvejais, kai žaidėjas padaro bet kokią minėtą pražangą savo baudos aikštelėje, nepaisant kamuolio pozicijos, tačiau kai kamuolys yra žaidime.

Laisvas smūgis
Laisvas smūgis skiriamas priešininkų komandai tais atvejais, kai vartininkas padaro vienas šių pražangų:
• Kai vartininkas liečia kamuolį ranka tyčia po to, kai kamuolys buvo tyčia jam paduotas komandos draugo;
• Vartininkas ranka ar koja liečia ar valdo kamuolį savo pusėje ilgiau nei penkias sekundes.

Laisvas smūgis taip pat yra skiriamas priešininkų komandai nuo tos vietos, kur įvyko pražanga, kai, teisėjo nuomone, žaidėjas:
• Pavojingai žaidžia;
• Tyčia lėtina priešininko žaidimą;
• Neleidžia vartininkui paleisti kamuolio iš rankų;
• Padaro bet kokią kitą pražangą, ankščiau nepaminėtą 11 taisyklėje dėl kurios stabdomas žaidimas įspėti ar pašalinti iš aikštės žaidėją.

Laisvas smūgis yra mušamas nuo artimiausios vietos, kur buvo įvykdyta pražanga, išskyrus tuos atvejus, kai pražanga buvo įvykdyta baudos aikštelėje, tokiu atveju laisvas smūgis yra mušamas nuo baudos linijos taško, artimiausio tai vietai, kur įvyko pražanga.

Drausminės sankcijos
Pražangos, už kurias žaidėjas yra įspėjamas (rodoma geltona kortelė)
Žaidėjas yra įspėjamas bei jam rodoma geltona kortelė šiais atvejais:
• Kai žaidėjas elgiasi nesportiškai;
• Kai žaidėjas žodžiu ar veiksmu išreiškia nesutikimą su teisėjo nuomone;
• Kai žaidėjas nuolatos pažeidžia žaidimo taisykles;
• Kai žaidėjas stabdo žaidimo pratęsimą;
• Kai žaidėjas nepaiso reikalavimo laikytis distancijos, mušant kampinį, įvedant kamuolį, mušant laisvą smūgį vartininkui išmetant kamuolį nuo vartų;
• Kai žaidėjas įeina į aikštę be teisėjo leidimo ar pažeidžia keitimo procedūrą;

Pražangos, už kurias žaidėjas išvaromas iš aikštės (rodoma raudona kortelė)
Žaidėjas yra išvaromas iš aikštės bei jam parodoma raudona kortelė, jei jis prasižengia sekančiai:
• Kai žaidėjas grubiai pažeidžia žaidimo taisykles;
• Kai žaidėjas elgiasi agresyviai;
• Kai žaidėjas apspjauna priešininką ar bet kokį kitą asmenį;
• Kai žaidėjas sutrukdo įvarčio mušimui tyčia liesdamas kamuolį ranka (išskyrus vartininką jo paties baudos aikštelėje)
• Kai žaidėjas sutrukdo priešininkui akivaizdžią įvarčio galimybę judėdamas į priekį bei nusižengdamas bauda, už kurią baudžiama laisvu smūgiu arba baudiniu;
• Kai žaidėjas naudoja įžeidžiamą kalbą;
• Kai žaidėjas gauna antrą įspėjimą tų pačių varžybų metu.

Sprendimai
Išvarytas iš aikštės žaidėjas negali įžengti į aikštę žaidimo metu bei negali sėdėti ant atsarginių žaidėjų suolelio. Atsarginis žaidėjas gali įžengti į aikštę praėjus dviem pilnom minutėm po to laiko, kai buvo išsiųstas komandos draugas, išskyrus tuos atvejus, kai dviejų minučių baudos metu buvo įmuštas įvartis bei gavus teisėjo laikininko leidimą.
Tokiais atvejais taikomos sekančios sąlygos:
• Jeigu žaidžia 5 žaidėjai prieš 4, komanda, turinti didesnę įvarčių persvarą, komandai, turinčiai 4 žaidėjus, leidžiama pasikviesti 5 žaidėją;
• Jeigu abiejų komandų sudėtyje yra po 4 žaidėjus ir įmušamas įvartis, komandų sudėtis lieka nepakitus;
• Jeigu žaidžia 5 žaidėjai prieš 3, ar 4 prieš 3 bei komanda su didesniu žaidėjų skaičiumi įmuša įvartį, komanda, kurioje žaidžia 3 žaidėjai gali būti papildyta vienu žaidėju;
• Jei abi komandos žaidžia su 3 žaidėjais ir įmušamas įvartis, abi komandos lieka su tuo pačiu žaidėjų skaičiumi;
• Jeigu komanda su mažesniu žaidėjų skaičiumi įmuša įvartį, žaidimas tęsiamas nepakeičiant žaidėjų skaičiaus.

XII Taisyklė – Pražangos
Pražangų tipai
Baudos smūgiai yra tiesioginiai arba netiesioginiai.
Tiek laisvi, tiek baudos smūgiai turi būti mušami, kai kamuolys stovi stabiliai bei mušantis smūgį žaidėjas negali liesti kamuolio antrą kartą iki to laiko, kol kamuolys nėra paliestas kito žaidėjo.

Baudos smūgis (tiesioginis smūgis)
Jeigu baudos smūgiu įmušamas įvartis į priešininko vartus, įvartis yra įskaitomas.

Laisvas smūgis (netiesioginis smūgis)
Įvartis yra įskaitomas jei kamuolys paliečia kitą žaidėją prieš įkrisdamas į vartus.

Smūgio pozicija
Visi priešininkai turi būti nutolę bent 3 metrus nuo kamuolio iki to momento, kol kamuolys ne žaidime. Kamuolys yra žaidime nuo to momento, kai jis yra spirtas ar paliestas. Kai besiginanti komanda muša baudos smūgį nuo savo baudos aikštelės, kamuolys yra iš karto žaidime nuo to momento, kai jis palieka baudos aikštelę.

Nusižengimai/Nuobaudos
Jeigu laisvo smūgio metu priešininkas yra arčiau kamuolio, nei reikalaujama distancija:
• Smūgis mušamas iš naujo.
Jeigu žaidėjas paliečia kamuolį antrą kartą kai kamuolys yra žaidime:
• Priešininkų komandai skiriamas laisvas smūgis, kuris turi būti mušamas nuo vietos, artimiausios pražangos vietai. Jeigu pražanga įvyko baudos aikštelėje, laisvas smūgis mušamas nuo baudos aikštelės taško, artimiausio tai vietai, kur įvyko pražanga.
Jeigu komanda, mušdama laisvą smūgį, užlaiko kamuolį daugiau nei 4 sekundes:
• Priešininkų komandai skiriamas laisvas smūgis.

Signalai
Baudos smūgis:
• teisėjas ištiesia vieną ranką horizontaliai ir nukreipia ją į tą pusę iš kurios turi būti mušamas baudos smūgis. Jeigu bauda yra laikoma skaičiuojama, teisėjas kitos rankos pirštu parodo į žemę taip informuodamas teisėją arba kitą pareigūną, esantį prie teisėjo stalo apie tai, kad bauda yra įskaičiuojama.

Laisvas smūgis:
• Teisėjas duoda signalą mušti laisvą smūgį, pakeldamas vieną ranką virš galvos. Jis lieka šioje pozicijoje iki to momento, kol kamuolys yra mušamas ir paliečia kitą žaidėją arba kamuolys išlekia iš žaidimo.

XIII taisyklė – Skaičiuojamos baudos
Skaičiuojamos baudos
• Tai baudos, kurios yra baudžiamos baudos smūgiu, kaip aprašyta 11 taisyklėje;
• Pirmos penkios kiekvienos komandos apskaičiuojamos baudos yra žymimos varžybų protokole.

Smūgio pozicija
Pirmoms penkioms kiekvienos komandos baudoms kiekviename kėlinyje:
• Priešininkų komandos žaidėjai gali suformuoti sienelę, siekiant atmušti smūgį;
• Visi priešininkai turi būti nutolę nuo kamuolio bent 3 metrus iki to momento, kai kamuolys bus žaidime;
• Iš priešininko smūgio įmuštas įvartis bus užskaitomas.

Pradedant šeštąja skaičiuojama bauda bet kuriai komandai ir kiekviename kėlinyje:
• Priešininkų komandos žaidėjai negali suformuoti sienelės apsiginti nuo smūgio;
• Žaidėjas, mušantis 10 m. smūgį turi būti tinkamai identifikuotas;
• Vartininkas turi likti savo baudos aikštelėje bei būti nutolęs bent 5 m nuo kamuolio;
• Visi žaidėjai turi būti nutolę bent 5 m. nuo kamuolio ir negali trukdyti žaidėjui mušti smūgį. Nei vienas žaidėjas negali peržengti šios įsivaizduojamos linijos iki to momento, kol kamuolys yra paliečiamas ar žaidžiamas.

Procedūra (nuo šeštosios ir visoms sekančioms skaičiuojamoms baudoms)
• Žaidėjas, mušantis 10 m. smūgį privalo jį mušti, stengdamasis pelnyti įvartį bei negali perduoti kamuolio kitam žaidėjui;
• Kai mušamas 10 m. smūgis, joks žaidėjas negali liesti kamuolio iki to momento, kol kamuolį paliečia vartininkas, ar kamuolys atsimuša nuo vartų skersinių arba išlekia iš aikštės ribų;
• Jei žaidėjas nusižengia priešininkų komandos aikštelės pusėje ar savo aikštelės pusėje prieš įsivaizduojamą liniją, kuri yra lygiagreti vidurio linijai bei kerta antrą baudos tašką, esantį 10 m. nuo vartų linijos, ir ši bauda yra šeštoji skaičiuojama komandos bauda, mušamas smūgis nuo antro baudos taško. Antras baudos taškas yra aprašytas 1 taisyklėje. Smūgis turi būti mušamas taip, kaip nurodoma skyriuje „Baudos smūgio pozicija”;
• Jeigu žaidėjas padaro šeštą savo komandos baudą savo aikštelės pusėje prieš 10 m liniją ir vartų liniją, tačiau už baudos aikštelės ribų, komanda, gavusi teisę mušti laisvą smūgį, gali pasirinkti jį mušti nuo antro baudos taško arba nuo tos vietos, kur įvyko nusižengimas;
• Pasibaigus kiekvienam kėliniui ar kiekvieno pratęsimo kėlinio pabaigoje privalo būti skiriamas papildomas laikas 10 m smūgiams atlikti;
• Jeigu žaidimas yra pratęsiamas, visos antro kėlinio baudos yra toliau skaičiuojamos pratęsime.

Nusižengimai/Nuobaudos
Jeigu besiginančios komandos žaidėjas nusižengia šiai taisyklei:
• Smūgis yra kartojamas tik tuo atveju, jei įvartis nebuvo įmuštas;
• Jeigu įvartis yra pelnytas, smūgis nebekartojamas.
Jeigu mušančios laisvą smūgį komandos žaidėjas nusižengia šiai taisyklei:
• Smūgis yra kartojamas, jeigu įvartis yra pelnomas;
• Smūgis nekartoj amas, jeigu įvartis nepelnomas.
Jeigu mušantis 10 m smūgį žaidėjas nusižengia šiai taisyklei po to, kai kamuolys yra žaidime:
• Priešininkų komandai skiriamas laisvas smūgis nuo tos vietos, kur įvyko nusižengimas, išskyrus tuos atvejus, kai nusižengta buvo baudos aikštelėje, tokiu atveju, laisvas smūgis yra mušamas nuo baudos linijos taško, artimiausio tam taškui, kur įvyko nusižengimas.

XIV Taisyklė – Baudinys
Komandai, padariusiai nusižengimą, už kurį baudžiama baudos smūgiu, skiriamas baudinys tais atvejais, kai nusižengimas atliekamas savo baudos aikštelėje ir kai kamuolys yra žaidime.
Mušant baudinį pelnytas įvartis yra užskaitomas.
Kiekvieno kėlinio pabaigoje ar kiekvieno pratęsimo pabaigoje skiriamas laikas baudiniams mušti.

Kamuolio ir žaidėjų pozicija
Kamuolys:
• Padedamas ant baudinio taško.
Žaidėjas, mušantis baudinį:
• Yra tinkamai identifikuotas.
Besiginantis vartininkas:
• Stovi ant savo vartų linijos, prieš smūgiuojantį žaidėją bei tarp virpstų iki to momento, kol mušamas kamuolys.
Kiti žaidėjai:
• Yra aikštėje;
• Už baudos aikštelės ribų;
• Už baudos taško arba šone jo;
• Nutolę bent 5 m nuo baudos taško.

Procedūra
• Žaidėjas, mušantis baudinį, spiria kamuolį pirmyn;
• Jis negali paliesti kamuolio antrą kartą, kol jo nepalietė kitas žaidėjas;
• Kamuolys yra žaidime nuo to momento, kai yra paspirtas ir pajuda pirmyn.

Nusižengimai /Nuobaudos
Jeigu besiginančios komandos žaidėjas pažeidžia šią taisyklę:
• Baudinys kartojamas, jeigu nebuvo pelnytas įvartis;
• Baudinys nekartoj amas, jeigu įvartis buvo pelnytas.
Jeigu mušančios baudinį komandos žaidėjas nusižengia šiai taisyklei:
• Baudinys yra kartojamas, jeigu buvo pelnytas įvartis;
• Baudinys nekartojamas, jeigu įvartis nebuvo pelnytas.
Jeigu mušantis baudinį žaidėjas pažeidžia šią taisyklę po to, kai kamuolys yra žaidime:
• Priešininkų komandai skiriamas laisvas smūgis. Smūgis turi būti mušamas nuo tos vietos, kur įvyko pažeidimas, išskyrus tuos atvejus, kai pažeidimas įvyko baudos aikštelėje, tuo atveju, laisvas smūgis yra mušamas nuo baudos linijos taško, artimiausio tai vietai, kur įvyko nusižengimas.

XV taisyklė – Kamuolio įvedimas iš užribio
Kamuolio įvedimas iš užribio yra priemonė atnaujinti žaidimą. Šiuo smūgiu įmuštas įvartis neužskaitomas. Šis smūgis skiriamas, kai:
• Visas kamuolys kerta šoninę liniją oru, žeme arba atsimuša į lubas;
• Nuo tos vietos, kur jis kirto šoninę liniją smūgiuoja paskutinio žaidėjo, lietusio kamuolį, priešininkų komandos žaidėjas.

Kamuolio ir žaidėjų pozicija:
Kamuolys:
• Turi stovėti ant šoninės linijos;
• Gali būti smūgiuojamas bet kokia kryptimi.
Smūgiuojantis žaidėjas:
• Kamuolio smūgiavimo momentu vieną pėdą ar jos dalį yra padėjęs ant šoninės linijos arba ant žemės už šoninės linijos.
Besiginančios komandos žaidėjas:
• Turi būti nutolęs ne mažiau kaip 3 m nuo tos vietos, kur smūgiuojamą.

Procedūra
• Smūgiuojantis žaidėjas privalo atnaujinti žaidimą per 5 sekundes nuo kamuolio valdymo momento pradžios;
• Smūgiuojantis žaidėjas negali liesti kamuolio antrą kartą tol, kol kamuolio nepalietė kitas žaidėjas;
• Kamuolys yra žaidime iškart nuo to momento, kai buvo paliestas.

Nusižengimai /Nuobaudos
Laisvas smūgis skiriamas priešininkų komandai, kai:
• Atnaujinantis žaidimą žaidėjas paliečia kamuolį antrą kartą, kol kamuolys nebuvo paliestas kito žaidėjo. Laisvas smūgis smūgiuojamas nuo tos vietos, kur įvyko nusižengimas, išskyrus tuos atvejus, kai nusižengta baudos aikštelėje, tokiu atveju smūgiuojamas nuo baudos linijos taško, artimiausio tam taškui, kur įvyko nusižengimas.

Priešininkų komandos žaidėjas smūgiuoja iš naujo, jei:
• Pirmąsyk žaidimo atnaujinimo smūgis buvo atliktas neteisingai;
• Smūgiuota buvo ne iš tos vietos, kur kamuolys kirto šoninę liniją;
• Smūgiuota ilgiau nei per 5 sekundes;
• Įvyko bet koks kitas nusižengimas žaidimo taisyklėms.

XVI taisyklė – Išmetimas nuo vartų
Išmetimas nuo vartų
Tai žaidimo atnaujinimo metodas.
Išmetimu nuo vartų pelnytas įvartis neužskaitomas.

Išmetimas nuo vartų skiriamas kai:
• Visas kamuolys, smūgiuotas atakuojančios komandos kerta vartų liniją oru ar žeme, tačiau įvartis nėra užskaitomas pagal 10 taisyklės nuostatas.

Procedūra
• Kamuolys yra metamas iš bet kokio baudos aikštelės taško. Kamuolį meta besiginančios komandos vartininkas;
• Priešininkų komandos žaidėjai privalo likti už baudos aikštelės ribų iki to momento, kol kamuolys yra žaidime;
• Vartininkas negali paliesti kamuolio antrą kartą, kol jo nepalietė priešininkas arba kol kamuolys nekirto vidurio linijos;
• Kamuolys yra žaidime nuo to momento, kai jis yra išmestas iš baudos aikštelės.

Nusižengimai/Nuobaudos
Jeigu kamuolys nėra išmetamas už baudos aikštelės ribų:
• Veiksmas yra pakartojamas.
Jeigu vartininkas paliečia kamuolį antrą kartą, iki to momento, kol kamuolys nėra paliestas kito žaidėjo bei nėra kirtęs vidurio linijos:
• Priešininkų komandai skiriamas laisvas smūgis, mušamas nuo tos vietos, kur įvyko pražanga, išskyrus tuos atvejus, kai nusižengta baudos aikštelėje, tokiu atveju smūgis mušamas nuo baudos linijos taško, artimiausio tai vietai, kur įvyko nusižengimas.
Jeigu kamuolys neišmetamas per 5 sekundes:
• Priešininkų komandai skiriamas laisvas smūgis, mušamas nuo baudos linijos taško, artimiausio tai vietai, kur įvyko nusižengimas.

XVII taisyklė – Kampinis smūgis
Kampiniu smūgiu atnaujinamas žaidimas.
Kampiniu smūgiu galima pelnyti įvartį.
Kampinis smūgis skiriamas, kai:
• Visas kamuolys, paliestas besiginančios komandos žaidėjo kerta vartų liniją oru ar žeme, tačiau įvartis nėra užskaitomas pagal 10 taisyklės nuostatas.

Procedūra
• Kamuolys pastatomas tiksliai artimiausiame kampe;
• Priešininkai nutolę ne mažiau kaip 3 m nuo kamuolio iki to momento, kol kamuolys yra žaidime;
• Kamuolys yra žaidime nuo to momento, kai buvo spirtas ar paliestas;
• Kamuolį paspyręs ar palietęs žaidėjas negali liesti kamuolio antrą kartą, kol jo nepalietė kitas žaidėjas.
Nusižengimai/Nuobaudos
Priešininkų komandai skiriamas laisvas smūgis, jei:
• Žaidėjas, atlikęs kampinį smūgį, paliečia kamuolį antrą sykį iki to momento, kol kamuolys buvo paliestas kito žaidėjo. Laisvas smūgis atliekamas nuo tos vietos, kur įvyko nusižengimas;
• Kampinis smūgis nėra atliekamas per 5 sekundes; tokiu atveju skiriamas laisvas smūgis, atliekamas iš kampo.

Esant visiems kitiems nusižengimams:
• Kampinis smūgis mušamas iš naujo.

Procedūros, atliekamos, siekiant išaiškinti rungtynių laimėtoją
Tais atvejais, kai varžybų taisyklės reikalauja išaiškinti varžybų nugalėtoją, rungtynėms, pasibaigusioms lygiosiomis skiriamas papildomas laikas bei mušami smūgiai nuo baudos linijos.

Papildomas laikas
„Papildomu laiku” vadinami du 5 minučių trukmės laiko periodai.
Jeigu papildomo laiko metu nėra išaiškintas nugalėtojas, rungtynių pabaiga nustatoma baudiniais.

Procedūros, atliekamos, siekiant išaiškinti rungtynių laimėtoją
Baudiniai, atliekami po papildomo laiko
• Teisėjas parenka vartus, į kuriuos bus smūgiuojama;
• Teisėjas meta monetą, lažybas atspėjusios komandos kapitonas sprendžia ar mušti pirmą ar antrą smūgį;
• Kiekviena komanda smūgiuoja po penkis kartus, išskyrus žemiau aprašytus atvejus;
• Komandos smūgiuoja po vieną smūgį, pasikeisdamos;
• Jeigu viena iš komandų pelno daugiau įvarčių ir yra aišku, kad nugalės ir tuo atveju, jei priešininkų komanda pelnys visus likusius įvarčius, smūgiai nebemušami;
• Jeigu atlikus po penkis smūgius, komandos pelnė tiek pat įvarčių arba nepelnė nei vieno, smūgiai mušami tol, kol viena iš komandų pelno vienu įvarčiu daugiau nei kita, su tiek pat bandymų;
• Kiekvienas smūgis yra atliekamas vis kito žaidėjo. Žaidėjas gali smūgiuoti antrą kartą, tik jei visi komandos žaidėjai, žaidžiantys rungtynėse jau smūgiavo;
• Komandos žaidėjas gali pasikeisti vietomis su vartininku bet kuriuo momentu, kai mušami smūgiai nuo baudos taško;
• Tik žaidėjai ir rungtynių pareigūnai gali būti aikštėje smūgių nuo baudos taško mušimo metu;
• Visi žaidėjai, išskyrus smūgiuojantį žaidėją bei abu vartininkus privalo likti priešingoje aikštės pusėje;
• Prieš pradedant smūgiuoti nuo baudos taško, teisėjas privalo užtikrinti, kad priešingoje aikštės pusėje liktų vienodas abiejų komandų žaidėjų skaičius, kurie smūgiuos nuo baudos taško.