7×7 futbolo taisyklės

I. Aikštė
Matmenys
Aikštė yra stačiakampio formos. Šoninė linija turi būti ilgesnė už vartų liniją.

Ilgis:
mažiausias 50 m
didžiausias 70 m
Plotis:
mažiausias 45 m
didžiausias 55 m

Žymėjimas
Aikštė žymima linijomis. Linijos įeina į aikštės, kurią jos žymi, ribas.
Dvi ilgosios linijos – šoninės, dvi trumposios – vartų linijos.
Kiekviena linija turi būti ne platesnė nei 12 cm.
Vidurio linija dalija aikštę į dvi lygias dalis.
Vidurio linijos viduryje pažymimas aikštės centras. Aplink jį brėžiamas apskritimas, kurio spindulys yra 7 m.
Vartų aikštelė
Vartų aikštelė žymima kiekviename aikštės gale tokiu būdu: iš vietų, esančių 5,5 m atstumu nuo kiekvieno vidinio vartų virpsto taško, statmenai vartų linijai brėžiamos dvi 5,5 m ilgio linijos link aikštės vidurio. Šios linijos sujungiamos linija, lygiagrečia vartų linijai. Vartų zona tarp šių linijų vadinama vartų aikštele.
Baudos aikštelė
Baudos aikštelė žymima kiekvienoje aikštės pusėje tokiu būdu: iš vietų, esančių 9 m atstumu nuo kiekvieno vidinio vartų virpsto taško, statmenai vartų linijai brėžiamos dvi 12 m ilgio linijos link aikštės vidurio. Šios linijos sujungiamos linija, kuri yra lygiagreti vartų linijai. Zona, esanti tarp linijų ir vartų linijos, vadinama baudos aikštele.
Kiekvienos baudos aikštelės viduryje daroma 9 m žyma, kuri yra 9 metrų atstumu nuo taško, esančio tarp vartų virpstų.
Vėliavėlės
Kiekviename aikštės kampe įtvirtinamos vėliavėlės, kurios tvirtinamos ant kotų, ne trumpesnių kaip 1,5 m. Kotų viršūnės turi būti neaštrios. Vėliavėlės gali būti įtvirtinamos ir vidurio linijos galuose už aikštės ribų, bet ne arčiau kaip 1 m nuo šoninės linijos.

Kampinio sektorius
Nuo kiekvienos aikštės kampuose esančios vėliavėlės 1 m spinduliu į aikštės vidų nubrėžiamas lankas.

Vartai
Kiekvienos vartų linijos viduryje statomi vartai, kuriuos sudaro du vertikalūs virpstai, pastatyti vienodu atstumu nuo kampinių vėliavėlių ir viršuje sujungti horizontaliu skersiniu. Atstumas tarp vertikalių virpstų (matuojant iš vidinės pusės) turi būti 5,40 m. Atstumas nuo aikštės paviršiaus iki horizontalaus skersinio vidinės dalies turi būti 2,20 m. Virpstai ir skersinis turi būti baltos spalvos.

Saugumas
Vartai ant žemės turi būti patikimai įtvirtinti. Kilnojamieji vartai gali būti naudojami tik tuo atveju, jei atitinka šį reikalavimą.

Tarptautinės futbolo asociacijų tarybos nutarimai

Nutarimas Nr. 1
Jeigu vartų skersinis deformuojasi ar lūžta, žaidimas sustabdomas, kol skersinis bus sutaisytas arba pakeistas nauju. Jeigu jo pataisyti neįmanoma, žaidimas nutraukiamas. Naudoti virvę vietoj skersinio draudžiama. Jeigu skersinį galima sutaisyti, žaidimas atnaujinamas ginčo kamuoliu toje vietoje, kurioje buvo kamuolys prieš sustabdant žaidimą.
Nutarimas Nr. 2
Skersinis ir virpstai gaminami iš medžio, metalo arba kitos standartų leidžiamos medžiagos ir turi nekelti pavojaus žaidėjams. Jų skerspjūvis gali būti kvadrato, stačiakampio, apskritimo ar elipsės formos.
Nutarimas Nr. 3
Aikštėje, skirtoje rungtynėms, ant jos įrenginių (taip pat ant vartų tinklo) bei erdvėje, ribojamoje tinklo, neleidžiama jokia komercinė reklama – reali ar virtuali – nuo to momento, kai komandos išeina į aikštę, iki poilsio pertraukėlės, taip pat grįžus į aikštę po pertraukėlės ir iki rungtynių pabaigos. Draudžiama bet kokia reklama ant vartų, tinklų, vėliavų kotų ir ant pačių vėliavų. Prie šių daiktų negalima tvirtinti jokių pašalinių prietaisų (filmavimo kamerų, mikrofonų ir pan.).
Nutarimas Nr. 4
Techninėje zonoje ir vieno metro atstumu nuo šoninės linijos už aikštės ribų neleidžiama jokia komercinė reklama. Be to, draudžiama bet kokia reklama plote tarp vartų linijos ir vartų tinklo.
Nutarimas Nr. 5
Visą rungtynių laiką, remiantis nutarimu Nr. 3, aikštėje ir ant jos įrenginių (taip pat ant vartų tinklų ir jų ribojamoje erdvėje) draudžiama naudoti logotipus ar FIFA emblemas, taip pat konfederacijų, nacionalinių federacijų, lygų, klubų ar kitų organizacijų emblemas.

II. Kamuolys

Kokybė ir matmenys

Kamuolys:

 • yra apvalus;
 • pagamintas iš odos ar kitos tam tinkamos medžiagos;
 • kamuolio apskritimo ilgis 68 – 70 cm;
 • rungtynių pradžioje sveria 410-450 g ;
 • slėgis kamuolio viduje 0,6 – 1,1 atmosferos (600 – 1100 g/cm2) jūros lygyje.
  Netinkamo kamuolio pakeitimas

Jeigu kamuolys sprogo ar tapo netinkamas žaidimui vykstant:

 • rungtynės stabdomos;
 • toliau žaidžiama atsarginiu kamuoliu, žaidimas atnaujinamas ginčo kamuoliu toje vietoje, kurioje senasis kamuolys tapo netinkamas žaisti;
  Jeigu kamuolys sprogsta ar tampa netinkamas žaidimui nevykstant- prieš pradinį smūgį, smūgį nuo vartų, kampinį, baudą, laisvą smūgį, 9 metrų baudinį ar prieš įmetant iš užribio:
 • žaidimas atnaujinamas pakeitus kamuolį;Rungtynių metu kamuolys gali būti pakeistas tik teisėjui nurodžius.

III. Žaidėjų skaičius

Žaidėjai
Rungtynėse dalyvauja dvi komandos, turinčios ne daugiau kaip po 7 žaidėjus, įskaitant vartininką. Rungtynių negalima pradėti, jeigu vienoje iš komandų yra mažiau nei 4 žaidėjai.

Keitimų tvarka
Norint pakeisti pagrindinės sudėties žaidėją atsarginiu, būtina laikytis šių sąlygų:

 • apie numatomą keitimą reikia įspėti rungtynių teisėją;
 • atsarginis žaidėjas gali įeiti į aikštę tik tada, kai ją palieka pagrindinės sudėties žaidėjas, ir tik gavęs teisėjo leidimą;
 • atsarginis žaidėjas įeina į aikštę tik prie vidurinės linijos ir tik žaidimui nevykstant;
 • keitimas yra baigtas, kai atsarginis žaidėjas įeina į aikštę;
 • visi atsarginiai žaidėjai yra pavaldūs teisėjui, nepriklausomai nuo to, ar jie žaidžia aikštėje, ar ne.
  Vartininko pakeitimas
  Bet kuris žaidėjas gali pasikeisti su vartininku vietomis tik tuomet, jeigu:
 • teisėjas yra įspėtas apie tai iki pasikeitimo;
 • keitimas vyksta sustabdžius žaidimą.
  Pražangos/ Nuobaudos
  Jeigu atsarginis žaidėjas įeina į aikštę be teisėjo leidimo:
 • žaidimas sustabdomas;
 • atsarginis žaidėjas įspėjamas parodant jam geltoną kortelę ir paprašomas iš aikštės;
 • žaidimas atnaujinamas ginčo kamuoliu toje vietoje, kur buvo kamuolys sustabdžius žaidimą.
  Jeigu žaidėjas pasikeičia vietomis su vartininku be teisėjo leidimo:
 • žaidimas tęsiamas;
 • žaidimui nutrūkus, šie žaidėjai įspėjami parodant geltoną kortelę.
  Bet kaip kitaip prasižengus šiai taisyklei
 • atitinkami žaidėjai įspėjami parodant geltoną kortelę.
  Žaidimo atnaujinimas
  Jeigu teisėjas sustabdo žaidimą, kad įspėtų žaidėją:
 • žaidimas atnaujinamas laisvu smūgiu, kurį muša varžovų komandos žaidėjas iš tos vietos, kur buvo kamuolys sustabdžius žaidimą.
  IV. Žaidėjų apranga

  Saugumas
  Žaidėjas turi nedėvėti tokios aprangos (taip pat bet kokių juvelyrinių dirbinių), kuri keltų pavojų jo paties arba kitų žaidėjų saugumui.
  Apranga
  Būtina žaidėjo apranga:

 • futbolininko marškinėliai
 • kelnaitės-jei dėvimos termalinės apatinės kelnaitės, jos turi būti tokios pačios spalvos kaip kelnaitės
 • getrai
 • apsaugos
 • bateliai
  Apsaugos
 • visiškai uždengtos getrais
 • pagamintos iš tinkamos medžiagos (gumos, plastiko ar panašios medžiagos)
 • pakankamai gerai apsaugo
  Vartininkai
 • vartininko apranga spalva turi skirtis nuo kitų žaidėjų, teisėjo ir teisėjo asistentų aprangos
  Pražangos/Nuobaudos
  Pažeidus bet kurį šių taisyklių punktą:
 • nebūtina stabdyti žaidimo
 • teisėjas paprašo netvarkingą žaidėją susitvarkyti aprangą pagal reikalavimus
 • žaidimui nutrūkus, žaidėjas, nespėjęs susitvarkyti aprangos, palieka aikštę
 • bet kuris žaidėjas, išėjęs iš aikštės susitvarkyti aprangos, negali sugrįžti be teisėjo leidimo
 • prieš leisdamas grįžti į aikštę, teisėjas patikrina ar žaidėjo apranga atitinka reikalavimus
 • žaidėjui leidžiama sugrįžti į aikštę tik nutrūkus žaidimui
  Jei žaidėjas, kuriam buvo nurodyta palikti aikštę dėl šios taisyklės pažeidimo, grįžta į aikštę be teisėjo leidimo, jam parodoma geltona kortelė.
  Žaidimo atnaujinimas
  Jeigu teisėjas sustabdo žaidimą, kad parodytų žaidėjui geltoną kortelę:
 • varžovų komandos žaidėjai atnaujina žaidimą laisvu smūgiu iš tos vietos, kurioje buvo kamuolys, kai teisėjas sustabdė žaidimą.

V. Teisėjas

Teisėjo įgaliojimai
Žaidimui vadovauja teisėjas. Jis turi užtikrinti, kad rungtynėse, kurioms jis teisėjauja, būtų laikomasi žaidimo taisyklių.
Teisės ir pareigos
Teisėjas:

 • užtikrina žaidimo taisyklių laikymąsi;
 • kartu su asistentais (prireikus ir su atsarginiu teisėju) kontroliuoja žaidimą;
 • užtikrina, kad kamuoliai atitiktų reikalavimus, išdėstytus taisyklėje Nr. 2;
 • užtikrina, kad žaidėjų apranga atitiktų reikalavimus, išdėstytus taisyklėje Nr.4;
 • stebi rungtynių laiką, rašo rungtynių protokolą;
 • savo nuožiūra sustabdo, laikinai ar visai nutraukia rungtynes, jeigu pažeidžiamos žaidimo taisyklės;
 • sustabdo, laikinai ar visai nutraukia rungtynes, jeigu žaidimui trukdo bet kokie kiti veiksniai;
 • sustabdo rungtynes, jeigu, teisėjo nuomone, žaidėjas patyrė rimtą traumą, ir pasirūpina, kad žaidėjas išeitų (arba būtų išneštas) iš aikštės;
 • leidžia tęsti žaidimą, kol žaidimas nutrūks, jeigu, teisėjo nuomone, žaidėjas patyrė nedidelę traumą;
 • užtikrina, kad žaidėjas paliktų aikštę, jei sužeista vieta kraujuoja. Žaidėjas gali grįžti į aikštę tik teisėjui įsitikinus, kad kraujavimas liovėsi, ir tik jam leidus;
 • leidžia tęsti žaidimą, jeigu komanda, prieš kurią buvo prasižengta, turi naudos iš tokios situacijos, ir stabdo žaidimą, jeigu komanda tuo momentu šia situacija nepasinaudoja;
 • kai žaidėjas vienu metu prasižengia daugiau kaip vieną kartą, teisėjas jį baudžia už rimtesnę pražangą;
 • taiko drausmines nuobaudas tiems žaidėjams, kurie pažeidė taisyklių reikalavimus, už kuriuos baudžiama įspėjant ar pašalinant iš aikštės. Teisėjas nebūtinai turi taikyti tokias priemones nedelsdamas, bet privalo tai atlikti, kai žaidimas nutrūksta;
 • jei oficialūs asmenys elgiasi nekorektiškai, teisėjas savo nuožiūra gali pašalinti juos iš aikštės ir aikštės prieigų;
 • jei teisėjas pats nematė įvykusio incidento, jis elgiasi atsižvelgdamas į asistentų rekomendacijas;
 • užtikrina, kad aikštėje nebūtų pašalinių asmenų;
 • duoda ženklą vėl tęsti nutrūkusį žaidimą;
 • pristato rungtynių protokolą varžybas rengiančiai organizacijai, kuriame privalo būti duomenys apie visas drausmines nuobaudas, paskirtas prasižengusiems žaidėjams ir oficialiems asmenims, bei apie visus kitus incidentus, kurie įvyko prieš, per arba po rungtynių.
  Teisėjo sprendimai
  Teisėjo sprendimai, priimti dėl rungtynėse atsitikusių įvykių, yra galutiniai.
  Teisėjas savo sprendimą gali pakeisti tik tuo atveju, jeigu supras suklydęs arba rekomenduojant asistentui, bet tik tuomet, jei žaidimas dar nebuvo atnaujintas.

VII. Rungtynių trukmė

Rungtynių kėliniai
Rungtynių trukmė – du kėliniai po 25 minutes, jeigu teisėjas ir abi komandos nesutarė dėl kitaip.
Susitarti dėl žaidimo trukmės pakeitimo,(pvz.:sutrumpinti kiekvieną kėlinį iki 20 min. dėl nepakankamo apšvietimo) būtina iki rungtynių pradžios ir toks susitarimas turi atitikti taisyklių reikalavimus.
Pertrauka tarp kėlinių

Sužaidus pusę rungtynių žaidėjams skiriama pertrauka.
Pertrauka tarp kėlinių negali būti ilgesnė kaip 10 min.
Varžybų reglamente turi būti nurodyta pertraukos trukmė.
Pertraukos trukmė gali būti keičiama tik teisėjui leidus.
Papildomas laikas
Prie bet kurio kėlinio trukmės gali būti pridedamas laikas, kuris buvo sugaištas:

 • pakeisti žaidėjus;
 • žaidėjo traumai įvertinti;
 • susižeidusių žaidėjų išgabenimui iš aikštės pagalbai suteikti;
 • vilkinant laiką;
 • dėl kurių nors kitų priežasčių.
  Kiek laiko pridėti, sprendžia tik teisėjas.
  9 metrų baudinys
  Jei paskirtas ar turi būti pakartotas 9 metrų baudinys, bet kuris kėlinys pratęsiamas iki baudos smūgio pabaigos.
  IX. Žaidimas vyksta ir žaidimas nutrūksta

  Žaidimas nutrūksta
  Žaidimas nutrūksta, jeigu:

 • kamuolys visiškai kirto vartų ar šoninę liniją žeme ar oru;
 • teisėjas sustabdė žaidimą.
  Žaidimas vyksta
  Bet kuriuo kitu atveju žaidimas vyksta, taip pat kai:
 • kamuolys atšoka nuo vartų virpstų, vartų skersinio ar kampinio vėliavėlių ir lieka aikštėje;
 • kamuolys atšoka nuo teisėjo ar jo asistento, esančio aikštės ribose.

X. Rungtynių rezultatas

Įvartis
Įvartis užskaitomas, jeigu kamuolys visiškai kirto vartų liniją tarp virpstų bei skersinio, ir jeigu komanda, įmušusi įvartį, prieš tai nepažeidė žaidimo taisyklių.
Komanda nugalėtoja
Laimi ta komanda, kuri per rungtynes įmušė daugiau įvarčių į varžovų vartus. Jeigu abi komandos įmušė po lygiai įvarčių arba įvarčių nebuvo, rungtynės baigiasi lygiosiomis.
Varžybų reglamentas
Norint išaiškinti rungtynių laimėtoją, varžybų reglamente gali būti numatytas papildomas laikas tuo atveju, kai rungtynės baigiasi lygiosiomis, arba kita tvarka, patvirtinta Tarptautinės tarybos.

XII. Taisyklių pažeidimas ir nedrausmingas žaidėjų elgesys

Už žaidimo taisyklių pažeidimą ir nedrausmingą elgesį baudžiama.
Baudos smūgis
Teisė mušti baudos smūgį suteikiama varžovų komandai, jei žaidėjas, teisėjo nuomone, neatsargiai, neatsakingai ar agresyviai:

 • smūgiuoja arba bando smūgiuoti varžovą koja;
 • pakiša arba bando pakišti varžovui koją;
 • šoka ant varžovo;
 • griauna varžovą;
 • suduoda arba bando suduoti varžovui;
 • stumia varžovą.
  Teisė mušti baudos smūgį suteikiama varžovų komandai ir tuo atveju, jeigu žaidėjas:
 • bandydamas atimti kamuolį iš varžovo, paliečia varžovą anksčiau negu kamuolį;
 • laiko varžovą;
 • spjauna į varžovą;
 • tyčia liečia kamuolį ranka (tai netaikoma vartininkui savo baudos aikštelėje).
  9 metrų baudinys
  9 metrų baudinys skiriamas už bet kurį iš aukščiau išvardintų 10 taisyklių pažeidimų, jeigu žaidėjas pažeidė taisykles savo baudos aikštelėje, nesvarbu, kur tuo metu buvo kamuolys, bet su sąlyga, kad žaidimas vyko.
  Laisvas smūgis

  Teisė mušti laisvą smūgį suteikiama varžovų komandai, jeigu vartininkas savo baudos aikštelėje:

 • laiko kamuolį rankose ilgiau kaip 6 sekundes;
 • paleidęs kamuolį iš rankų ir kamuolio dar nepalietus kitam žaidėjui vėl paliečia jį rankomis;
 • paliečia rankomis kamuolį, kurį jam sąmoningai koja smūgiavo komandos draugas;
 • paliečia rankomis kamuolį, kurį jam komandos draugas išmetė iš užribio;
  Laisvas smūgis skiriamas ir tuo atveju, jeigu teisėjas mano, kad žaidėjas:
 • žaidžia pavojingai;
 • trukdo varžovui judėti;
 • trukdo vartininkui paleisti kamuolį iš rankų;
 • pažeidžia taisykles veiksmais, kurie nėra paminėti taisyklėje, bet dėl kurių žaidimas stabdomas, kad taisykles pažeidęs žaidėjas būtų įspėtas ar pašalintas iš aikštės .
  Laisvas smūgis mušamas iš vietos, kurioje buvo pažeistos taisyklės.
  Sankcijos
  Raudona ar geltona kortelė galim būti parodyta tik žaidėjui arba atsarginiam žaidėjui.
  Taisyklių pažeidimai, už kuriuos žaidėjas įspėjamas
  Žaidėjas įspėjamas parodant jam geltoną kortelę už šiuos septynis taisyklių pažeidimus, kai jis:
 • elgiasi nesportiškai;
 • demonstratyviai (žodžiais ar gestais) nesutinka su teisėjo sprendimu;
 • nuolat pažeidinėja taisykles;
 • vilkina laiką žaidimui nutrūkus;
 • nesilaiko nustatyto atstumo mušant kampinį, baudos ar laisvą smūgį;
 • įeina į aikštę ar grįžta į ją be teisėjo leidimo;
 • savavališkai išeina iš aikštės be teisėjo leidimo.
  Taisyklių pažeidimai, už kuriuos žaidėjas šalinamas iš aikštės
  Žaidėjas šalinamas iš aikštės parodant jam raudoną kortelę už šiuos septynis taisyklių pažeidimus, kai jis:
 • grubiai pažeidžia taisyklių reikalavimus;
 • elgiasi agresyviai;
 • spjauna į varžovą ar bet kurį kitą asmenį;
 • tyčia liesdamas kamuolį ranka sutrukdo varžovui, turinčiam aiškią galimybę įmušti įvartį (tai netaikoma vartininkui, esančiam savo baudos aikštelėje);
 • veiksmu, už kurį baudžiama laisvu, baudos smūgiu arba 9  metrų baudiniu, sutrukdo varžovui, judančiam vartų link ir turinčiam aiškią galimybę įmušti įvartį;
 • vartoja įžeidžiančius ar necenzūrinius žodžius ir/ar gestus;
 • gauna antrą geltoną kortelę tose pačiose rungtynėse.
  Pašalintam iš aikštės žaidėjui draudžiama būti šalia aikštės ar techninės zonos.

XIII. Baudos ir laisvas smūgis

Rūšys
Gali būti baudos arba laisvas smūgis.
Mušant baudos arba laisvą smūgį, kamuolys turi visiškai nejudėti, o smūgiuojantis žaidėjas neturi teisės jo liesti antrą kartą, kol kamuolio nepalies kitas žaidėjas.
Baudos smūgis

 • jeigu mušant baudos smūgį kamuolys įkrenta tiesiai į varžovų vartus, toks įvartis yra užskaitomas;
 • jeigu mušant baudos smūgį kamuolys įkrenta į smūgiavusios komandos vartus, varžovų komanda gauna teisę mušti kampinį.
  Laisvas smūgis
  Signalas
  Teisėjas duoda signalą, kad skiria laisvą smūgį, pakeldamas ranką virš galvos. Jis laiko iškėlęs ranką tol, kol žaidėjas smūgiuos ir smūgiuotas kamuolys palies kitą žaidėją, arba kol žaidimas nutrūks.
  Kamuolys kerta vartų liniją
  Įvartis įskaitomas tik tada, jeigu prieš kertant vartų liniją kamuolį po smūgio paliečia kitas žaidėjas.
 • jeigu po laisvo smūgio kamuolys kerta varžovų komandos vartų liniją, skiriamas smūgis nuo vartų;
 • jeigu po laisvo smūgio kamuolys kerta savo komandos vartų liniją, varžovų komanda gauna teisę mušti kampinį.

Baudos ir laisvo smūgio vieta
Baudos ir laisvas smūgis mušamas baudos aikštelėje
Baudos arba laisvas smūgis, kurį muša besiginančioji komanda:

 • visi varžovų komandos žaidėjai turi būti ne arčiau kaip 7  m nuo kamuolio;
 • visi varžovų komandos žaidėjai turi būti už baudos aikštelės ribų, kol žaidimas vėl neprasidės;
 • žaidimas vėl prasideda, kai kamuolys kerta baudos aikštelės ribas;
 • baudos ar laisvas smūgis, paskirtas vartų aikštelėje, yra mušamas iš bet kurios aikštelės vietos.
  Laisvas smūgis, kurį muša puolančioji komanda:
 • visi varžovų komandos žaidėjai turi būti ne arčiau kaip 7  m nuo kamuolio iki to momento, kol žaidimas vėl prasidės, išskyrus atvejį, kai žaidėjai yra sustoję ant savo vartų linijos tarp vartų virpstų;
 • žaidimas prasideda, kai po smūgio kamuolys pajuda;
 • vartų aikštelėje paskirtas laisvas smūgis mušamas nuo vartų aikštelės linijos, kuri yra lygiagreti vartų linijai ir arčiausiai tos vietos, kurioje buvo prasižengta.
  Baudos arba laisvas smūgis mušamas ne baudos aikštelėje:
 • visi varžovų komandos žaidėjai turi būti ne arčiau kaip 7  m nuo kamuolio iki to momento, kol žaidimas vėl prasidės;
 • žaidimas vėl prasideda, po smūgio kamuolys pajuda;
 • baudos ar laisvas smūgis mušamas iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.
  Pražangos/Nuobaudos
  Jeigu mušant baudos arba laisvą smūgį vienas iš varžovų yra arčiau kamuolio, negu leidžiama pagal taisykles:
 • smūgis pakartojamas.
  Jeigu besiginančiajai komandai smūgiuojant iš savo baudos aikštelės baudos arba laisvą smūgį kamuolys nekirto baudos aikštelės linijos:
 • smūgis pakartojamas.
  Baudos arba laisvą smūgį muša aikštės žaidėjas, bet ne vartininkas.
  Jeigu prasidėjus žaidimui smūgiavęs žaidėjas antrą kartą paliečia kamuolį (bet ne ranka) prieš tai, kai kamuolį paliečia kitas žaidėjas:
 • varžovų komanda gauna teisę mušti laisvą smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.
  Jeigu prasidėjus žaidimui smūgiavęs žaidėjas sustabdo kamuolį ranka prieš tai, kai kamuolį paliečia kitas žaidėjas:
 • varžovų komanda gauna teisę mušti baudos smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta;
 • jeigu prasižengta smūgiavusios komandos baudos aikštelėje, skiriamas 11 metrų baudinys.
  Baudos ar laisvą smūgį muša vartininkas
  Jeigu prasidėjus žaidimui vartininkas vėl paliečia kamuolį (bet ne ranka) prieš tai, kai kamuolį paliečia kitas žaidėjas:
 • varžovų komanda gauna teisę mušti laisvą smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.
  Jeigu prasidėjus žaidimui vartininkas tyčia sustabdo kamuolį ranka prieš tai, kai kamuolį paliečia kitas žaidėjas:
 • varžovų komanda gauna teisę mušti baudos smūgį, jeigu buvo prasižengta ne vartininko baudos aikštelėje; smūgiuojama iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta;
 • varžovų komanda gauna teisę mušti laisvą smūgį, jeigu buvo prasižengta vartininko baudos aikštelėje; smūgiuojama iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.

XIV. 9 metrų baudinys

9 metrų baudinys skiriamas į tos komandos vartus, kurios žaidėjas vykstant žaidimui, savo baudos aikštelėje pažeidė vieną iš dešimties taisyklių punktų, už ką skiriamas baudos smūgis.
Įvartis, įmuštas iš 9 metrų baudinio, yra užskaitomas.
Pasibaigus pirmajam ar antrajam kėliniui, o taip pat pratęsimo kėliniams, paskirtam 9 m baudiniui mušti skiriamas papildomas laikas.
Kur turi būti kamuolys ir žaidėjai
Kamuolys

 • dedamas ant 9  metrų atžymos.
  Smūgiuoti pasirengęs žaidėjas
 • privalo būti aišku, kuris žaidėjas smūgiuos 9  m baudinį.
  Besiginančiosios komandos vartininkas
 • privalo stovėti ant savo vartų linijos tarp vartų virpstų, atsisukęs į smūgiuoti pasirengusį žaidėją tol, kol šis smūgiuos kamuolį.
  Žaidėjai, išskyrus smūgiuojantį, turi būti
 • aikštėje;
 • už baudos aikštelės ribų;
 • už 9  m žymos;
 • ne arčiau kaip 7  m nuo 9  m žymos.
  Teisėjas
 • neduoda ženklo mušti 9  m baudinio, kol žaidėjai nebus užėmę pozicijų, nurodytų šiose taisyklėse;
 • sprendžia, ar 9  m baudinys buvo muštas.
  11 metrų baudinio mušimo tvarka
 • žaidėjas, mušantis 9  m baudinį, smūgiuoja kamuolį į priekį;
 • jis negali liesti kamuolio antrą kartą tol, kol kamuolio nepaliečia kitas žaidėjas;
 • žaidimas vėl prasideda, kai kamuolys po smūgio pradeda judėti.
  Jei 9 m baudinys mušamas rungtynių metu ar papildomo laiko, pasibaigus kėliniui ar visam rungtynių laikui, metu, įvartis užskaitomas, net jeigu prieš patekdamas į vartus tarp vartų virpstų ir po skersiniu:
 • kamuolys paliečia virpstus, vieną arba abu, ir/arba skersinį, ir/arba vartininką.
  Pražangos/Nuobaudos
  Skiriamos tada, jeigu teisėjui davus ženklą mušti 9 m baudinį, žaidimui dar nevykstant, susidaro viena iš tokių situacijų:
  Smūgiuojantysis žaidėjas pažeidžia taisykles:
 • teisėjas duoda galimybę mušti smūgį;
 • jeigu kamuolys patenka į vartus, smūgis kartojamas;
 • jeigu kamuolys nepatenka į vartus, smūgis nekartojamas.
  Vartininkas pažeidžia taisykles:
 • teisėjas duoda galimybę mušti smūgį;
 • jeigu kamuolys patenka į vartus, įvartis yra užskaitomas;
 • jeigu kamuolys nepatenka į vartus, smūgis kartojamas.
  Smūgiuojančiojo žaidėjo komandos draugas įeina į baudos aikštelę arba juda prieš 9 m žymą ar už 7 m nuo jos:
 • teisėjas duoda galimybę mušti smūgį;
 • jeigu kamuolys patenka į vartus, smūgis kartojamas;
 • jeigu kamuolys nepatenka į vartus, smūgis nekartojamas;
 • jeigu kamuolys atšoka nuo vartininko, skersinio ar virpstų ir jį paliečia šis žaidėjas, teisėjas sustabdo žaidimą ir vėl jį leidžia tęsti, skirdamas laisvą smūgį, kurį muša varžovų komanda.
  Jei vartininko komandos žaidėjas įeina į baudos aikštelę ar juda prieš 9 m liniją ar už 7 m nuo jos:
 • teisėjas duoda galimybę mušti smūgį;
 • jeigu kamuolys patenka į vartus, įvartis užskaitomas;
 • jeigu kamuolys nepatenka į vartus, smūgis kartojamas.
 • Jei besiginančiosios ir puolančiosios komandų žaidėjai pažeidžia žaidimo taisykles,
 • smūgis kartojamas.
  Jeigu po 9 m baudinio smūgio smūgiavęs žaidėjas dar kartą (ne rankomis) paliečia kamuolį prieš jį paliečiant kitam žaidėjui,
 • varžovų komanda gauna teisę mušti laisvą smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.
  Jei smūgiavęs žaidėjas tyčia sustabdys kamuolį ranka, kol kamuolio dar nepalietė kitas žaidėjas,
 • varžovų komanda gauna teisę mušti baudos smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.
  Jei į judantį kamuolį pataiko pašalinis daiktas,
 • smūgis kartojamas.
  Jei kamuolį, atšokusį nuo vartininko, vartų virpstų ar skersinio, paliečia pašalinis daiktas ar asmuo:
 • tiesėjas stabdo žaidimą;
 • žaidimas vėl tęsiamas išmetus ginčo kamuolį toje vietoje, kurioje kamuolį palietė pašalinis daiktas ar asmuo.

XV. Kamuolio įmetimas į aikštę

Kamuolio įmetimas į aikštę yra būdas vėl pradėti žaidimą.
Įvartis, pasiektas įmetus kamuolį, neužskaitomas.
Kamuolio įmetimas į aikštę skiriamas:

 • kai jis aiškiai kerta šoninę liniją žeme arba oru;
 • iš vietos, kur kamuolys kirto šoninę liniją;
 • žaidėjo, kuris paskutinis lietė kamuolį, komandos varžovės naudai.
  Kamuolio įmetimo į aikštę procedūra
  Įmetantis kamuolį žaidėjas:
 • stovi veidu atsisukęs į aikštę;
 • jo pėdos yra ant arba už šoninės linijos;
 • meta kamuolį abiem rankomis;
 • įmeta kamuolį judesiu iš už galvos.
  Įmetantis kamuolį žaidėjas negali vėl jo liesti, kol kamuolio nepaliečia kitas žaidėjas.
  Žaidimas vyksta iš karto, kai kamuolys patenka į aikštę.
  Pražangos/Nuobaudos
  Kamuolį įmeta aikštės žaidėjas, bet ne vartininkas.
  Jeigu kamuolį į aikštę įmetęs žaidėjas vėl paliečia jį (ne rankomis) anksčiau, negu jį paliečia kitas žaidėjas:
 • varžovų komandai suteikiama teisė mušti laisvą smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.
  Jeigu kamuolį į aikštę įmetęs žaidėjas tyčia sustabdys jį ranka, jo dar nepalietus kitam žaidėjui:
 • varžovų komandai suteikiama teisė mušti baudos smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta;
 • skiriamas 11 m baudinys, jeigu buvo prasižengta įmetusio kamuolį į aikštę žaidėjo komandos baudos aikštėje.
  Kamuolį į aikštę įmeta vartininkas.
  Jeigu kamuolį į aikštę įmetęs vartininkas vėl paliečia kamuolį (ne rankomis) jo dar nepalietus kitam žaidėjui:
 • varžovų komandai suteikiama teisė mušti laisvą smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.
  Jeigu kamuolį įmetus į aikštę, vartininkas tyčia sustabdys jį ranka, jo dar nepalietus kitam žaidėjui,
 • jeigu buvo prasižengta už vartininko baudos aikštelės ribų, varžovų komandai suteikiama teisė iš tos vietos mušti baudos smūgį;
 • jei buvo prasižengta vartininko baudos aikštelėje, varžovų komandai suteikiama teisė iš tos vietos mušti laisvą smūgį.
  Jeigu varžovų komandos žaidėjas negarbingai trukdo žaidėjui, įmetančiam kamuolį iš užribio:
 • jis gauna įspėjimą už nesportišką elgesį ir jam parodoma geltona kortelė.
  Už bet kokį kitą šios taisyklės pažeidimą:
 • kamuolį į žaidimą įmeta varžovų komandos žaidėjas.

XVI. Smūgis nuo vartų

Smūgis nuo vartų yra būdas vėl pradėti žaidimą.
Įvartis, įmuštas smūgiuojant nuo vartų, yra užskaitomas, jeigu jis įmušamas į varžovų komandos vartus.
Smūgis nuo vartų skiriamas, kai:

 • kamuolys aiškiai kerta vartų liniją žeme ar oru prieš tai palietęs puolančiosios komandos žaidėją ir pagal taisyklę  nebuvo įmuštas įvartis.
  Smūgio nuo vartų mušimo tvarka
 • kamuolį smūgiuoja besiginančiosios komandos žaidėjas iš bet kurios vartų aikštelės vietos;
 • varžovų komandos žaidėjai turi būti už baudos aikštelės tol, kol vėl prasideda žaidimas;
 • smūgiavęs žaidėjas negali dar kartą liesti kamuolio, kol jo nepalies kitas žaidėjas;
 • žaidimas prasideda, kai kamuolys oru ar žeme kerta baudos aikštelės liniją.
  Pražangos/Nuobaudos
  Jeigu kamuolys po smūgio nuo vartų neišriedėjo už baudos aikštelės:
 • smūgis kartojamas;
 • kamuolį nuo vartų smūgiuoja aikštės žaidėjas, bet ne vartininkas.
  Jeigu po to, kai žaidimas vėl prasidėjo, smūgiavęs žaidėjas antrą kartą palies kamuolį (ne rankomis), jo dar nepalietus kitam žaidėjui:
 • varžovų komanda gauna teisę mušti laisvą smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.
  Jeigu po to, kai žaidimas vėl prasidėjo, smūgiavęs žaidėjas tyčia paliečia kamuolį ranka, jo dar nepalietus kitam žaidėjui:
 • varžovų komanda gauna teisę mušti baudos smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta;
 • jeigu buvo prasižengta kamuolį smūgiavusio žaidėjo komandos baudos aikštelėje, skiriamas 9  m baudinys.
  Smūgį nuo vartų muša vartininkas.
  Jeigu po to, kai žaidimas vėl prasidėjo, vartininkas vėl paliečia kamuolį (ne rankomis), jo dar nepalietus kitam žaidėjui:
 • varžovų komanda gauna teisę mušti laisvą smūgį iš tos vietos, kur buvo prasižengta.
  Jeigu po to, kai žaidimas vėl prasidėjo, vartininkas tyčia sustabdo kamuolį rankomis, jo dar nepalietus kitam žaidėjui:
 • jeigu buvo prasižengta už vartininko komandos baudos aikštelės, varžovų komanda gauna teisę mušti baudos smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta;
 • jeigu buvo prasižengta vartininko baudos aikštelėje, varžovų komanda gauna teisę mušti laisvą smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.
  Bet kaip kitaip pažeidus šią taisyklę
 • smūgis kartojamas

XVII. Kampinis smūgis

Kampinis smūgis yra būdas vėl pradėti žaidimą.
Įvartis, įmuštas iš kampinio smūgio, yra užskaitomas, bet tik tuomet, jeigu jis įmušamas į varžovų komandos vartus.
Kampinis smūgis skiriamas, kai:

 • kamuolys žeme ar oru aiškiai kirto vartų liniją, paskutinis jį lietė besiginančiosios komandos žaidėjas ir tik tuo atveju (pagal taisyklę Nr.10), jeigu nebuvo įmuštas įvartis.
  Kampinio smūgio mušimo tvarka
 • kamuolys padedamas kampinio sektoriaus viduryje;
 • kampinio sektoriaus vėliavėlės kotas turi likti nepajudintas;
 • varžovai išsidėsto ne arčiau kaip 7  m nuo kamuolio, kol žaidimas vėl prasideda;
 • žaidimas vėl prasideda, kai kamuolys po smūgio juda;
 • kamuolį smūgiavęs žaidėjas negali vėl jo liesti tol, kol jo nepalies kitas žaidėjas.
  Pražangos/Nuobaudos
  Kampinį smūgį muša aikštės žaidėjas, bet ne vartininkas
  Jei po to, kai žaidimas vėl prasideda, kampinį smūgiavęs žaidėjas vėl paliečia kamuolį (ne rankomis), jo dar nepalietus kitam žaidėjui,
 • varžovų komanda gauna teisę mušti laisvą smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.
  Jeigu po to, kai žaidimas vėl prasideda, kampinį smūgiavęs žaidėjas tyčia sustabdo kamuolį ranka, jo dar nepalietus kitam žaidėjui:
 • varžovų komanda gauna teisę mušti baudos smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta;
 • jeigu buvo prasižengta kampinį smūgį mušusio žaidėjo komandos baudos aikštelėje, skiriamas 9  m baudinys.
  Kampinį smūgį muša vartininkas
  Jeigu po to, kai žaidimas vėl prasideda, vartininkas vėl paliečia kamuolį (ne rankomis), jo dar nepalietus kitam žaidėjui:
 • varžovų komanda gauna teisę mušti laisvą smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.
  Jeigu po to, kai žaidimas vėl prasideda, vartininkas tyčia sustabdo kamuolį rankomis, jo dar nepalietus kitam žaidėjui:
 • jeigu buvo prasižengta už vartininko komandos baudos aikštelės, varžovų komanda gauna teisę mušti baudos smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta;
 • jeigu buvo prasižengta vartininko komandos baudos aikštelėje,varžovų komanda gauna teisę mušti laisvą smūgį iš tos vietos, kurioje buvo prasižengta.
  Bet kaip kitaip pažeidus šią taisyklę,
 • kampinis smūgis yra kartojamas.

XVIII. Rungtynių nugalėtojo nustatymas.

9 m baudinai

Baudinių mušimo tvarka

 • teisėjas išrenka vartus, į kuriuos bus mušami 9 m baudiniai;
 • teisėjas meta burtus, išaiškinančius, kuri komanda pirma muš baudinius;
 • teisėjas registruoja baudinius;
 • laikydamosi išvardytų sąlygų, abi komandos muša po penkis baudinius;
 • komandos baudinius muša paeiliui;
 • jeigu viena iš komandų, dar nepabaigusi mušti visų penkių baudinių įmuš daugiau įvarčių, negu galėtų įmušti kita komanda, netgi po visų penkių baudinių, baudinių mušimas nutraukiamas;
 • jeigu po penkių baudinių abi komandos įmuša po lygiai įvarčių arba neįmuša nė vieno, baudiniai mušami ta pačia tvarka toliau, kol viena iš komandų neįmuša vienu įvarčiu daugiau, negu kita komanda po tiek pat baudinių;
 • vartininkas, gavęs traumą 9 m baudinių mušimo metu ir negalintis toliau atlikti savo funkcijų, gali būti pakeistas atsarginiu žaidėju, įrašytu į protokolą, tačiau tik tada, jeigu jo komanda neišnaudojo maksimalaus varžybų taisyklėse leidžiamo keitimų skaičiaus;
 • išskyrus šį atvejį, 9 m baudinius gali mušti tik tie žaidėjai, kurie yra aikštėje baigiantis rungtynėms ar paskyrus papildomą laiką;
 • visus baudinius muša vis kiti žaidėjai;
 • teisę smūgiuoti antrą kartą jie gali gauti tik tuomet, kai visi žaidėjai, turėję teisę mušti baudinį, jau smūgiavo;
 • žaidėjas, turintis teisę mušti baudinį, bet kuriuo baudinių mušimo metu gali pasikeisti vietomis su vartininku;
 • mušant 9 m baudinius aikštėje gali būti tik teisę smūgiuoti turintys žaidėjai ir rungtynių teisėjas;
 • visi žaidėjai, išskyrus baudinį mušantį žaidėją ir du vartininkus, turi likti centriniame apskritime aikštės viduryje;
 • komandos, kurios žaidėjas muša baudinį, vartininkas turi likti aikštėje už baudos aikštelės, kurioje mušami baudiniai, toje vietoje, kur vartų linija susikerta su baudos aikštelės linija;
 • jeigu nėra kitokių nurodymų, mušant 9 m baudinį taikomos atitinkamos tarptautinės taisyklės ir sprendimai.

XIX. Techninė zona

Įvairių stadionų techninė zonos gali skirtis tiek savo matmenimis, tiek ir išdėstymu. Žemiau pateikiamos pastabos yra tik bendrosios:

 • techninė zona turi būti išsikišusi po 1 m į abi puses nuo ploto, skirto atsarginių žaidėjų suoleliui ir į priekį iki 1 m atstumu link aikštės šoninės linijos;
 • techninės zonos ribas rekomenduojama žymėti linijomis;
 • varžybų reglamente yra nurodoma asmenų, turinčių teisę būti techninėje zonoje, skaičius;
 • asmenys, kuriems per rungtynes leidžiama būti techninėje zonoje, pagal rungtynių taisykles, turi būti žinomi iki rungtynių pradžios;
 • techninius nurodymus žaidėjams vienu metu gali duoti tik vienas žmogus, kuris iš karto po to turi grįžti į savo vietą;
 • treneris ir kiti oficialūs komandos asmenys turi būti techninėje zonoje, išskyrus ypatingus atvejus, pavyzdžiui, kai treneris masažuotojas arba treneris gydytojas, teisėjui leidus, išeina į aikštę nustatyti traumuoto žaidėjo būklės;
 • treneris ir kiti asmenys techninėje zonoje turi elgtis korektiškai ir atsakingai.

Comments are closed.